UNIZO: "Aangekondigde energienorm moet ook gelden voor KMO's"

- Aangekondigde energienorm moet ook gelden voor KMO’s.
- Vlaamse KMO-elektriciteitsfactuur hoger dan in onze buurlanden én hoger dan in andere gewesten.
- Amalgaam aan doorgerekende heffingen, bijdragen en toeslagen is de boosdoener.

De CREG presenteerde gisteren een studie van consultant PwC over de energiehandicap bij grote ondernemingen. Tegelijkertijd werd een eerste stap aangekondigd om te komen tot een energienorm. Via een openbare aanbesteding zal een consultant aangesteld worden die tegen begin 2020 een methodiek moet uitwerken om energieprijzen te vergelijken met de ons omringende landen. Uit cijfers van de energieregulator CREG blijkt dat de elektriciteitsfactuur voor Belgische KMO’s met een verbruik van 50 MWh/jaar vorig jaar hoger was dan voor een KMO met eenzelfde verbruik in Nederland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Voor Vlaamse KMO’s is de situatie nog slechter. Zij betalen zelfs meer dan hun Duitse collega’s. De oorzaak zit vooral bij de hogere heffingen, bijdragen en allerhande toeslagen, waarvan een groot deel in de Vlaamse nettarieven verrekend wordt en een deel het statuut van 'heffing' heeft. "Om verdere ontsporing tegen te gaan, moet de nu aangekondigde energienorm ook gelden voor KMO’s", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. UNIZO wil dat de elektriciteitstarieven voor KMO’s geplafonneerd worden tot een maximale afwijking in vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden. Zo kan de evolutie van de elektriciteitstarieven bij ons afgetoetst worden aan het gemiddelde in de ons omringende landen.

"Als onze elektriciteitstarieven de pan uitswingen, moeten er maatregelen worden genomen", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. Een energienorm was al ingeschreven in het federaal regeerakkoord van 2014, maar is nooit concreet uitgewerkt in de praktijk. De energieregulatoren hebben nu een eerste stap aangekondigd. De vooropgestelde studie die Belgische energieprijzen vergelijkt met die in de buurlanden moet de basis worden voor verdere uitwerking van een energienorm in de volgende legislatuur. "Dit moet gebeuren in constructief overleg met interprofessionele werkgeversorganisaties, waaronder UNIZO", aldus nog Danny Van Assche.

De doorrekening van ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energie, maar ook andere zaken zoals openbare verlichting, in de nettarieven en de elektriciteitsfactuur leidt tot onaanvaardbare elektriciteitsprijzen voor Vlaamse KMO’s. UNIZO is niet gekant tegen ondersteuningsmechanismen voor windturbines of zonne-energie, maar vindt dat de financiering ervan niet steeds via de energiefactuur moet gebeuren. Die verrekening in energietarieven zorgt voor een concurrentienadeel met de andere gewesten en andere EU-lidstaten. "Om het sociaal en ecologisch beleid vorm te geven kunnen overheden bijvoorbeeld algemene middelen aanwenden", stelt Danny Van Assche voor.  "We moeten naar een systeem waarbij de vlag de lading dekt. De nettarieven moeten dus opnieuw gebruikt worden voor hun oorspronkelijk doel, met name de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen, en niet voor allerlei andere zaken. Meer algemeen geldt dat de elektriciteitsfactuur moet uitgezuiverd worden van allerhande heffingen en toeslagen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be