UNIZO: "Aanpak zwerfvuil start bij de sluikstorter en eindigt in recyclagepark. Niet in de winkel"

"Als de overheid per se een statiegeldheffing wil invoeren voor PET-flessen en blikjes, moet ze ook maar zelf de inzameling van dat verpakkingsafval organiseren, via de recyclageparken, bijvoorbeeld", dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in de aanloop naar het statiegelddebat waaraan hij deelneemt, morgen in Genk.

Danny Van Assche neemt het niet dat - andermaal - de ondernemers moeten opdraaien voor een maatschappelijk probleem dat ze zelf niet hebben gecreëerd, en dat het zwerfvuilprobleem ook niet ten gronde gaat oplossen. "België behoort tot de recyclagekampioenen van Europa en daarbuiten, dankzij een goed functionerend ophalings- en verwerkingssysteem via de blauwe zakken van Fost Plus. Heel laagdrempelig in toepassing, ook voor de consument. We begrijpen niet waarom de burger na invoering van het statiegeld die blikken en PET-flessen uit die zak moet halen om ze via een omweg bij de ondernemers te gaan inleveren. Zo creëer je extra vervoersstromen voor iets dat nu met het huisvuil wordt opgehaald."

"We moeten de zwerfvuilproblematiek veel breder benaderen, met meer gedeelde verantwoordelijkheden en grotere pakkansen en boetes voor de sluikstorters die nu nog al te vaak de dans ontspringen", benadrukt Danny Van Assche. "Vanuit UNIZO blijven we ons dan ook hardnekkig verzetten tegen 'schijnsoplossingen' waarmee diverse stakeholders in dit verhaal hun geweten sussen, op kap van de handelaars. In lang niet alle landen waar nu al statiegeld bestaat kan een gunstige impact op de hoeveelheid zwerfvuil worden aangetoond. En intussen is de zwerfvuilberg langs onze Vlaamse gewest- en autowegen in de afgelopen 5 jaar al met 34 % afgenomen, zonder statiegeldheffing. Extra sensibiliseren, controleren en sanctioneren bij de bron - de daders - dáár ligt de sleutel tot het verder terugdringen van het zwerfvuil! Laat de vervuiler betalen."

"Wil de overheid toch doorgaan met de invoering van het statiegeld voor PET-flessen en blikjes, dan moet ze de inzameling ook maar zelf organiseren via haar recyclageparken of bij 'afvalstraatjes'", poneert Danny Van Assche van UNIZO. "Zo'n park is nu al volop ingericht en georganiseerd op het inzamelen van diverse materialen. Het recyclagepark kan dan investeren in aangepaste leeggoedmachines, het onderhoud en de opvolging van die machines voor haar rekening nemen en het statiegeld, via een digitale betaalapp bijvoorbeeld, aan de consumenten uitkeren."

Uit berekeningen van UNIZO blijkt dat het statiegeldvoorstel, zoals het nu op tafel ligt, een winkelier tot 40.000 euro per jaar gaat kosten. Denk daarbij  aan de aankoop van een terugnametoestel aan gemiddeld zo'n 23.000 euro.  Winkeliers kunnen dit bedrag weliswaar afschrijven waardoor de kost per jaar op 3.826 euro komt.  Maar dan is er nog die andere, grootste kostenpost: het personeel. Iemand zal immers moeten instaan voor het sorteren, het onderhoud en de interventies aan en rondom de machine. Loonkosten dus, à rato van 18.000 euro per jaar. Nog een vaak miskende kost is de 'verloren verkoop'.  Kleinere supermarkten kunnen niet anders dan verkoopruimte opofferen met minder omzet tot gevolg.  12 m2 opofferen kost de winkelier jaarlijks 17.500 euro.  Alles bij elkaar loopt het prijskaartje zo al gauw op tot 40.000 euro per jaar.  En dat voor een twijfelachtige uitkomst", herhaalt Danny Van Assche. "We blijven er daarom bij de overheid op aandringen haar statiegeldplannen grondig te herzien. Wij, van onze kant, willen verder blijven mee nadenken over constructieve oplossingen voor de problematiek van het zwerfvuil en andere milieuproblemen. Onze ondernemers hebben zelf immers ook baat bij een goede leefomgeving en hechten hier veel belang aan. Maar de inspanningen die in dit verband van ondernemers worden gevraagd, moeten in verhouding staan tot hun verantwoordelijkheid. En dat is bij de statiegeldvoorstel niet het geval."

Info over het statiegelddebat, morgen in Genk: www.limburg.net/statiegeldcongres

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be