UNIZO aanvaardt niet dat Europa geen geld voorziet voor door Brexit getroffen KMO's: "Als sterk getroffen regio valt dit gebrek aan Europese solidariteit ons tegen."

UNIZO aanvaardt niet dat de Europese Commissie geen extra hulp zal voorzien voor bedrijven bij een no-dealbrexit (volgens de krant De Tijd vandaag). Onder meer UNIZO bepleitte al van in het begin dat Europa financiële middelen zou vrijmaken voor bedrijven die op zoek moeten naar alternatieve exportmarkten en daarbij heel wat hulp en expertise kunnen gebruiken. Net zoals Vlaams minister-president Geert Bourgeois overigens.

"België, en zeker Vlaanderen, behoort tot de regio's voor wie een no-dealbrexit het zwaarst zou aankomen", argumenteert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Gelukkig heeft Vlaanderen wel subsidies voorzien, onder meer om met de steun van Flanders Investment & Trade (FIT) andere afzetmogelijkheden te onderzoeken. Maar we hadden hier toch ook op iets meer Europese solidariteit gerekend van die lidstaten voor wie de impact van de brexit minder groot is."

Intussen herhaalt UNIZO haar eis om bij een effectieve brexit (met of zonder deal) een voldoende ruime overgangsperiode te voorzien voor de nieuw te volgen douaneformaliteiten. "Op dit ogenblik geldt 31 oktober als de nieuwe einddatum. En Europa kan wel adviseren dat de bedrijven die tijd optimaal te gebruiken om zich voor te bereiden. Maar net als de afgelopen jaren weten onze bedrijven nog altijd niet wáár ze zich precies moeten op voorbereiden. De uitkomst is nog altijd even onduidelijk als voorheen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Net daarom verwachten we dat de douanediensten zich soepel opstellen in de periode meteen na de effectieve brexit, zodat onze KMO's de tijd krijgen om zich aan te passen aan de op dat ogenblik pas gekende nieuwe situatie."

Info: www.unizo.be/brexit.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be