UNIZO absoluut geen fan van verhoging Europese drempel voor btw-vrijstelling. "Vereenvoudig en uniformiseer daarentegen de aangifte."

De beslissing van Europa om de maximumdrempel voor btw-vrijstelling tegen 2025 te verhogen naar €85.000, kan allerminst op applaus van UNIZO rekenen. "We hopen dat het gezond verstand in België zegeviert en dat de huidige nationale vrijstellingsdrempel van €25.000 euro niet verder wordt opgetrokken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Ook toen de vrijstellingsdrempel, met ingang van 1 januari 2016, werd verhoogd van €15.000 naar €25.000 was dat erg tegen de zin van UNIZO. "Omdat je op deze manier de oneerlijke concurrentie in de hand werkt. En je vermindert de btw-inkomsten, die elders gecompenseerd moeten worden", waarschuwt de UNIZO-topman nog.

"Ondernemers met een btw-vrijstelling hebben minder administratieve verplichtingen, minder kosten en kunnen daardoor lagere prijzen aanrekenen. Waardoor een risico op concurrentievervalsing ontstaat", verduidelijkt Danny Van Assche het standpunt van UNIZO. "We vrezen dat de verhoging van de Europese maximumdrempel op nationaal niveau voor extra druk kan zorgen om ook hier de drempel op te trekken. Zwichten voor die druk zou echter een heel slecht idee zijn. Want verhoog je de vrijstellingsdrempel, dan zullen meer ondernemingen - starters, maar ook ondernemers die momenteel al wel een btw-administratie voeren - voor dit vrijstellingsregime kiezen. Wat niet alleen voor nog meer oneerlijke concurrentiedruk zorgt, maar meteen ook een verdere daling van de btw-inkomsten in de hand werkt. En dat terwijl België volgens de OESO nu al te weinig inkomsten haalt uit btw en te veel uit arbeid. Hogere vrijstellingsdrempels leiden tot minder inkomsten uit btw en die negatieve budgettaire impact zal ergens anders gecompenseerd moeten worden."

UNIZO is zelf absoluut vragende partij voor minder administratieve rompslomp en een vereenvoudiging van de bedrijfsvoering voor kmo's, "maar dit is niet de juiste manier", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Wij bepleiten als beter alternatief een vereenvoudigde btw-aangifte, die gelijk is in alle EU-landen, met geüniformiseerde tarieven en minder uitzonderingen".

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be