UNIZO bepleit herinvoering veralgemeende toegang tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, bovenop verlenging tot 30 juni 2021

Nu de corona-pandemie weer extra zwaar om zich heengrijpt en het economisch herstel hier zwaar onder lijdt, bepleit UNIZO de - opnieuw - veralgemeende toegang tot het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Sinds 1 september vallen bedrijven voor dit stelsel immers uit de boot wanneer ze niet tot de lijst van hard getroffen sectoren behoren of tijdens het tweede kwartaal niet minstens 20 procent tijdelijke werkloosheid inriepen. Terwijl de nood aan het soepel benutten van tijdelijke werkloosheid ook voor deze ondernemingen, soms meer nog dan voorheen, hoog is, stelt UNIZO vast. "Het moet nu snel gaan. De bestaande systemen nemen teveel tijd in beslag", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Bedrijven die geen 20 procent of meer tijdelijke werkloosheid inriepen in het tweede kwartaal, en niet tot de lijst van hard getroffen sectoren behoren, kunnen vandaag wel nog gebruik maken van een versoepeld systeem van (klassieke) tijdelijke werkloosheid als ze minstens 10 procent omzet- of productieverlies aantonen. "Maar zelfs met die versoepelingen in de toepassing moet de werkgever dat minstens zeven kalenderdagen voor de eerste werkloosheidsdag aangeven, wat veel te lang is", klaagt Danny Van Assche van UNIZO aan. "Helemaal onoverkomelijk is de situatie van die bedrijven die in het tweede kwartaal niet aan minstens 20 procent tijdelijke werkloosheid geraakten en er nu ook niet in slagen om minstens 10 procent omzet- of productiedaling aan te tonen.  Want zij komen voor geen enkele versoepeling in aanmerking en vallen onverbiddelijk onder het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen met, boven op de aangifte termijn van minstens 7 dagen, ook nog eens een veel te complexe procedure. Dat onderscheid in behandeling tussen bedrijven die vandaag in dezelfde acute nood zitten, is wat ons betreft onhoudbaar."

UNIZO onderstreept dat wachttijden in het algemeen, bij zowel bestaande als nieuwe coronamaatregelen, sowieso niet aan de orde zouden mogen zijn in een crisiscontext die heel snel kan veranderen en waarbij ondernemers in dringende nood zonder uitstel van het ene ondersteuningsmiddel naar het andere moeten kunnen schakelen. Bovenop de - opnieuw - veralgemeende toegang tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, herhaalt UNIZO haar pleidooi voor een verlenging van de maatregel tot 30 juni 2021, samen met heel wat andere steunmaatregelen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona