UNIZO bepleit nieuw moratorium op faillissementen voor bedrijven die begin maart nog financieel gezond waren

UNIZO wil dat de overheid opnieuw een moratorium invoert op faillissementen, om te vermijden dat bedrijven die vóór de coronacrisis financieel gezond waren maar nu op hun tandvlees zitten, massaal overkop zouden gaan. "Dat het vorige moratorium, dat op 17 juni eindigde, niet meteen werd verlengd, was op dat ogenblik logisch", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De focus lag toen op het geleidelijk heropstarten van onze economie en de relance. Maar sinds midden oktober werden de coronamaatregelen systematisch weer aangescherpt,  met onder meer de sluiting van de horeca, de cultuursector... tot aan de lockdown die nu ingaat. Voor de vele bedrijven en sectoren die nu moeten sluiten, is dit een nieuwe mokerslag, die hen in veel gevallen fataal dreigt te worden. Tenzij we hen de komende periode opnieuw tijdelijk in bescherming nemen tegen een mogelijk faillissement."

UNIZO voegt er wel onmiddellijk aan toe dat bedrijven tijdens dat moratorium nog wel altijd uit eigen beweging het faillissement moeten kunnen aanvragen, zoals ook gold bij de vorige regeling. "We vragen dit moratorium niet om bedrijven waarvoor geen hoop meer is nodeloos lang aan het infuus te leggen. Dat zou de situatie alleen maar verergeren", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "De regeling moet zich wat ons betreft toespitsen op die bedrijven die nog financieel gezond waren vóór de coronacrisis en dus geen ernstige betalingsachterstanden hadden op 18 maart 2020."

In één adem roept UNIZO bedrijven, én ook overheden, op om facturen op tijd te blijven betalen. "Lukt het toch niet om onmiddellijk te betalen, speel daar dan proactief open kaart over met je schuldeisers en tracht bijvoorbeeld een afbetalingsplan af te spreken. Maar vlucht er niet van weg tot je tegen een muur loopt", drukt Danny Van Assche iedereen op het hart. In dit verband wijst hij ook op het belang van blijvende kredietverstrekking door de banken en de voorziene overheidswaarborgen die volgens UNIZO moeten worden verlengd tot al zeker de zomer van volgend jaar.

Als absoluut minimum vraagt UNIZO dat er op zijn minst een (beperkt) moratorium wordt ingevoerd op dagvaardigen door de overheid voor sociale en fiscale schulden bij een faling, zoals voorzien in de resolutie daarover die door Groen/Ecolo werd ingediend op 15 september 2020.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona