UNIZO bepleit redelijk en realistisch terugvorderingsbeleid voor onterecht uitgekeerde, maar te goeder trouw aangevraagde corona-steun

UNIZO ontvangt momenteel heel veel vragen van verontruste ondernemers die na controle bepaalde coronapremies moeten terugbetalen. "Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om fraudeurs, maar om ondernemers die destijds een ondersteuningsaanvraag indienden met daarin enkel correcte informatie over hun bedrijf en situatie", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Als nu bij controle blijkt dat ze toch geen recht hadden op de toegekende steun, moeten ze op zijn minst een redelijk en realistisch terugbetalingsvoorstel krijgen, waardoor ze niet nog dieper in de problemen raken." UNIZO krijgt momenteel helaas signalen die op een te snelle en strikte invorderingsprocedure wijzen.

Toen de coronacrisis uitbrak, zette dat heel wat ondernemers met het mes op de keel. Ze moesten hun zaak sluiten of zagen, ook zonder die sluitingsplicht, hun omzet kelderen. Vaak zelfs tot op vandaag. Het kwam er dus op aan de nodige (eerste) steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse corona-hinderpremie (en bijhorende dagpremies) en de corona-compensatiepremie, zo snel mogelijk uit te keren. Waardoor de betrokken overheden zich nauwelijks de tijd konden veroorloven om de aanvraagdossiers grondig te controleren. Ook bestond er zeker in de beginfase (maar soms ook nu nog)  onduidelijkheid en verwarring over wie nu exact wel of niet voor een bepaalde steunmaatregel in aanmerking kwam. "Die combinatie - veel meer dan de vaak te snel veronderstelde fraude - verklaart waarom er nogal wat premies onterecht werden uitgekeerd, die nu dus worden teruggevorderd", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "We willen de snelheid van uitkering door de betrokken overheden, waar wij trouwens vanuit UNIZO hebben op aangedrongen, in aanmerking nemen als verzachtende omstandigheid voor de foute inschatting van bepaalde aanvraagdossiers. Maar we vragen dan, omgekeerd, ook eenzelfde mildheid ten aanzien van de vele ondernemers in moeilijkheden die, zonder enige intentie tot frauderen, toch een hen toegekende premie moeten terugbetalen."

Van die mildheid blijkt in de praktijk momenteel echter weinig te merken, blijkt uit heel wat wanhopige oproepen van ondernemers bij de UNIZO Ondernemerslijn. "Zo krijgen we, bijvoorbeeld, meldingen van ondernemers die de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie onmiddellijk moeten terugbetalen, terwijl ze dat geld nu onmogelijk kunnen ophoesten. Vragen ze een afbetalingsplan, dan beperkt zich dat vaak tot twee schijven tussen nu en eind dit jaar, wat nog altijd geen oplossing biedt. Ook vernemen we dat aanvragen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme niet ontvankelijk worden verklaard zolang andere onterecht betaalde premies niet zijn teruggestort. Wat bij te betrokken ondernemers tot een impasse leidt", schetst Danny Van Assche van UNIZO de huidige ernst van de situatie. "We hebben het probleem al aangekaart bij de betrokken overheden en instanties en rekenen nu op een oplossing."

"Wat wij onder meer voorstellen, is dat onterecht uitgekeerde premies van een bepaalde overheid automatisch zouden worden verrekend met andere tegemoetkomingen van diezelfde overheid waar de betrokken ondernemer wél recht op heeft", verduidelijkt Danny Van Assche. "Een mooi voorbeeld waar we hier aan denken is dat van de ondernemer die recht heeft op het Vlaams Beschermingsmechanisme en dat geld gestort krijgt, verminderd met het bedrag van eerdere, onterecht toegekende hinderpremie. Zo moet de ondernemer zelf niets terugbetalen terwijl hij ook niets teveel krijgt."

In situaties waar een verrekening niet mogelijk is, vraagt UNIZO meer in de tijd gespreide, renteloze afbetalingsplannen, die haalbaar zijn voor de betrokken ondernemers. "De bedoeling van overheidssteun is immers om ondernemers uit de financiële gevarenzone te houden, niet om hen er in te duwen", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona