UNIZO bepleit verlenging corona-steunmaatregelen tot midden volgend jaar, "om nog erger te voorkomen"

UNIZO dringt er zowel bij de federale als Vlaamse en Brusselse regering op aan om een aantal bestaande corona-steunmaatregelen te verlengen, tot de epidemie onder controle is. "Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet volgens ons alvast verlengd worden tot 30 juni 2021", geeft Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, als eerste concreet voorbeeld. Maar ook het federale overbruggingsrecht en de overbruggingskredieten uit de zogenaamde 'bazooka' moeten volgens UNIZO tot midden volgend jaar verlengd worden. Op Vlaams en Brussels niveau gaat het in eerste instantie om het beschermingsmechanisme, waarbij ondernemingen met zwaar omzetverlies financieel worden gesteund. Specifiek voor Vlaanderen verwijst UNIZO daarnaast ook naar de coronalening van PMV/z... "We beseffen dat dit veel geld gaat kosten, maar het alternatief is een tsunami van faillissementen, inkomsten- en jobverlies, met nog veel ergere gevolgen voor onze economie, welvaart en begroting." UNIZO wijst naar de eerder aarzelende heropleving, tot zelfs stilstand, van de economie, door toedoen van de nieuwe virusopstoot, en naar de extra zware problemen waarin bepaalde sectoren nog altijd zitten.

Bedrijven in de toeristische sector, van reisbureaus over autocarbedrijven tot hotels, ondernemingen in de eventsector... worden tot op vandaag bijzonder hard getroffen door de coronabeperkingen. Ondanks een aantal versoepelingen kunnen zij nog altijd niet of nauwelijks rendabel werken. En ook de horeca, die sinds het einde van de lockdown nog geen moment op volle kracht heeft kunnen draaien, zit andermaal in het oog van de storm, met een verplichte sluiting in Brussel en een vervroegd sluitingsuur voor café's daarbuiten. Dat, bovenop de al nijpende capaciteits- en andere beperkingen die de sector moet ondergaan. Maar ook in de bouw raken de orderboekjes voor de nabije en langere toekomst niet of slechts moeizaam gevuld. En eveneens in de retailsector voelen ze dat de omzet nog lang niet op hetzelfde niveau zit. "Het einde van deze crisis is nog niet in zicht", vreest Danny Van Assche, "We zitten nu al aan de derde opstoot van het coronavirus sinds maart. Er wordt hier en daar al luidop gesproken over een nieuwe lockdown, wat we absoluut moeten trachten vermijden. Maar het is nu wel duidelijk dat onze bedrijven alle beschikbare hulp zullen kunnen gebruiken, tot er een vaccin is om dit virus onder controle te krijgen."

UNIZO benadrukt dat ook de EU gunstig staat tegenover een verlenging van het zogenaamde 'tijdelijke steunkader', zoals blijkt uit haar recente voorstel daarover. In dat voorstel spreekt Europa eveneens over een verlenging tot 30 juni 2021. "Dat maakt een verlenging van sommige van onze steunmaatregelen effectief mogelijk", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona