UNIZO bepleit Vlaams ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden handelshuur op te vangen

Uit een recente bevraging bij zelfstandigen en kmo's blijkt dat voor meer dan de helft (53%) van de handelshuurders dringend een oplossing moet worden gevonden. Velen onder hen ondervinden nu al problemen om hun handelshuur te blijven betalen voor de maanden april, mei en juni.  Volgens dezelfde enquête blijken huurinkomsten voor 41% van de ondernemers-verhuurders cruciaal om hun eigen liquiditeitspositie veilig te stellen. Deze verhuurders kampen immers eveneens met de impact van corona in hun eigen bedrijf. Om te vermijden dat handelshuurder en -verhuurder in onoverkomelijke moeilijkheden komen, bepleit UNIZO een vrijwillig ondersteuningssysteem, met de hulp van de Vlaamse overheid.

De principes van het door UNIZO voorgestelde steunmechanisme zijn eenvoudig:

 • Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;
 • De verhuurder gaat akkoord om 50% van de huurgelden voor een aantal maanden kwijt te schelden;
 • De overige 50% van de huurgelden blijven verschuldigd door de huurder;
 • De Vlaamse overheid werkt een voorschotregeling uit via PMV, voor huurders die niet meteen kunnen betalen;
 • De verhuurder krijgt meteen 50% van de huur via de voorschotregeling;
 • De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan de overheid (met minimale kost), over maximum 2 jaar.

 

 

  "Dit voorstel houdt op een evenwichtige manier rekening met de vaak moeilijke situatie van zowel de huurder als de verhuurder", verdedigt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de regeling. "Het gaat om een vrijwillig systeem - niemand wordt hiertoe verplicht - maar de voordelen voor beide partijen zijn duidelijk: de handelshuurder in nood krijgt meer financiële ademruimte, en de verhuurder is op zijn minst zeker van de helft van zijn huurinkomsten, daar waar er zonder de regeling misschien helemaal niets te innen valt."

  Bij heel wat huurders volstaat de hinderpremie niet om alle kosten op korte termijn te dekken. Ook de bankenregeling is niet voor alle ondernemers een optie. Wanneer ze straks weer mogen opstarten, zullen bovendien de vaste kosten opnieuw oplopen, terwijl niet meteen op volle toeren zullen kunnen draaien. In de UNIZO-enquête gaf alvast een kwart (26%) van de huurders aan op zo'n overheidsgarantiefonds beroep te willen doen, als het er zou komen.

  UNIZO stuurde inmiddels een brief naar de Vlaamse regering, bevoegd voor handelshuur, en dat rechtstreeks aan minister-president Jan Jambon, plus de ministers Hilde Crevits, Bart Somers, Matthias Diependaele en Ben Weyts.
  PDF iconU kan hier het exemplaar, gericht tot de minister-president, downloaden...

  Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

  Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

  Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
  M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

  Meer over: Corona