UNIZO bereid te praten over elk voorstel tot effectieve verlaging vennootschapsbelasting

Het systeem van notionele interestaftrek aanpassen om de misbruiken en de overdreven toepassing aan te pakken vindt UNIZO een goede zaak. De notionele interestaftrek zomaar afschaffen, is voor de ondernemersorganisatie evenwel geen optie. UNIZO reageert hiermee op uitspraken van sp.a-voorzitter Tobback en minister Milquet. Deze laatste stelde voor om de vennootschapsbelasting te verlagen in ruil voor een aanpassing van de notionele interestaftrek. UNIZO wil eerst de concrete modaliteiten van de voorgestelde hervorming bestuderen maar staat, naar eigen zeggen, open voor elk voorstel tot verlaging van de vennootschapsbelasting. Elke maatregel die de belastingdruk van onze bedrijven écht naar beneden haalt, is meer dan welkom. Maar telkens opnieuw ballonnetjes oplaten over mogelijke aanpassingen is geen verstandige strategie en tast de rechtszekerheid voor onze bedrijven aan, aldus UNIZO.

UNIZO ziet belangrijke voordelen van de notionele interestaftrek en pleit daarom in elk geval voor een behoud van het systeem. Ten eerste haalt de maatregel de belastingdruk van onze bedrijven naar beneden. Daarnaast is de notionele interestaftrek een absoluut noodzakelijke stimulans voor het versterken van het eigen vermogen bij kleinere bedrijven. Ondernemingen met een sterk eigen vermogen zijn beter bestand tegen een faillissement. Tenslotte zijn veel KMO’s en hun werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van multinationals of buitenlandse investeerders. De notionele interest kwam er in de eerste plaats om multinationals in ons land te houden en meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Raken aan het systeem schrikt investeerders af, wat dus nefaste gevolgen heeft voor KMO’s.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44