UNIZO betreurt besparing op doelgroepkortingen door Vlaamse regering

UNIZO betreurt de vandaag door de Vlaamse regering goedgekeurde beslissing om te besparen op doelgroepkortingen. "Het gaat hier om belangrijke incentives voor ondernemers die arbeidskansen bieden aan werkzoekenden die anders moeilijker aan de bak komen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

UNIZO kan begrijpen dat er met de middelen voor doelgroepkortingen wordt geschoven in functie van evoluerende noden. Zo kan de verschuiving van de leeftijdsgrens van 55 naar 58 jaar om voor doelgroepkortingen in aanmerking te komen legitiem zijn, nu meer 55-plussers opnieuw spontaan een job vinden. Ook het terugschroeven van de doelgroepkorting voor middengeschoolden is voor UNIZO op zich niet het fundamentele probleem.

"Waar het ons om gaat is dat de hierdoor vrijgekomen middelen niet worden ingezet om de aanwerving van andere doelgroepen te stimuleren: langdurig werklozen, bijvoorbeeld. Of andere mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt", verduidelijkt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Het geld verdwijnt daarentegen uit de enveloppe, wat bijzonder jammer is voor onze werkgevers én de mensen die dank zij die kortingen extra arbeidskansen hadden kunnen krijgen."

UNIZO wil nu zo snel mogelijk, samen met de andere sociale partners, aan tafel met de regering om tot een effectiever systeem van doelgroepkortingen en lastenverlagingen te komen.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be