UNIZO-bevraging: 55 % KMO's is vandaag tegen slimme kilometerheffing. "Eerst de alternatieven!"

Ruim de helft van de KMO-zaakvoerders (55 %) is vandaag radicaal gekant tegen een zogenaamde 'slimme kilometerheffing', zo blijkt uit een UNIZO-bevraging. Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO kan de ondernemers perfect volgen. "Een slimme kilometerheffing alleen gaat de mobiliteitsknoop niet ontwarren. Er is nood aan voldoende alternatieven voor het wegvervoer. UNIZO zegt daarom vandaag enkel ‘Ja’ tegen de invoering ervan indien er snel werkt gemaakt wordt van degelijke alternatieven. Als je vandaag zonder meer zo'n heffing invoert, ook voor het autoverkeer, ga je heel wat weggebruikers gewoon extra belasten, zonder ze een andere keuze te geven. En dan staan we nog altijd stil, zij het alleen aan een nog veel hogere kostprijs. Dat aanvaarden wij en onze ondernemers niet."

UNIZO wil dat er beweging komt in onder meer het Gewestelijk Expressnet (GEN), in en rond Brussel. Maar heel de capaciteit van het openbaar vervoer moet drastisch omhoog. Treinen, bussen, trams en metro’s hebben een te beperkt aanbod aan plaatsen en lijnen om meer pendelaars uit hun wagen van en naar het werk te halen. Heel wat grote tewerkstellingscentra, zoals de havens, zijn zo goed als onbereikbaar met het openbaar vervoer. Maar ook onze centrumsteden zijn niet snel en comfortabel bereikbaar. Extra belastingen veranderen daar niets aan. Er moet voor UNIZO dus snel worden geïnvesteerd in een ruimer en beter openbaar vervoer.

"Ook verplaatsingen per fiets (al dan niet elektrisch) moeten veel meer ondersteund worden," aldus nog Danny Van Assche. "Om te beginnen met een volwaardige fietsinfrastructuur, die veilig en comfortabel pendelen mogelijk maakt: investeer in fietsostrades, beveiligde fietsstallingen, openbare laadpalen- en platformen... Verder vragen we een uitbreiding van de 120% aftrekbaarheid voor fietsinvesteringen naar fietsleasing, plus een verhoging van de financiële drempel voor de RSZ-vrijstelling van fietsvergoedingen. Want werkgevers die het fietspendelverkeer in hun bedrijf willen aanmoedigen, mag je daar niet extra voor belasten. UNIZO gelooft overigens sterk in 'mobility as a service', waarbij we evolueren van het bezit naar het gebruik van vervoersmodi: deelauto's, taxi's, deelfietsen... “

"Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan een slimme kilometerheffing extra bijdragen aan een meer duurzame en vlottere mobiliteit", benadrukt UNIZO, "maar die kilometerheffing moet dan budgetneutraal zijn en mag onze ondernemers niet extra op kosten jagen. Niet iedereen kan immers zelf kiezen wanneer hij zich met de personen-, bestel- of vrachtwagen verplaatst. Denk maar aan venstertijden voor leveringen of beperkte toegangswegen door circulatieplannen. Een kilometerheffing betekent voor UNIZO ook de afschaffing van de verkeersbelasting. Zo verschuif je de lasten van bezit naar gebruik."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be