UNIZO bijzonder positief over nieuw pakket maatregelen superkern, maar met vragen bij onder meer eindeloopbaan vanaf 55 jaar

UNIZO reageert bijzonder positief op het nieuw pakket fiscale maatregelen dat gisteravond door de superkern werd goedgekeurd. De nieuwste maatregelen passen in de visie die UNIZO uitdraagt, namelijk beschermen, versterken en groeien. Door de eerdere maatregel om toekomstige verliezen te recupereren worden kmo's beschermd tegen de zwaarste gevolgen van de crisis op korte termijn. De gisteravond goedgekeurde uitbreiding van de tax shelter naar alle vennootschappen is een krachtige manier om kmo's te voorzien van de nodige extra middelen en zo hun solvabiliteit te versterken. Deze maatregel sluit bovendien naadloos aan bij de verhoogde investeringsaftrek, aangezien deze geïnvesteerde bedragen direct en efficiënt kunnen worden ingezet. Door te investeren kunnen deze kmo's blijven groeien.

"We hebben deze maatregelen gedurende de voorbije weken sterk bepleit bij de regering en hopen nu dat ook het parlement zijn verantwoordelijkheid zal nemen en deze maatregelen goed zal keuren", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO"Door het invoeren van deze maatregelen worden Belgische kmo’s en zelfstandigen immers daadkrachtig geholpen om zowel de bestaande crisis het hoofd te bieden, als zich klaar te stomen voor de toekomst en zich te beschermen tegen nieuwe schokken. Bovendien wordt het spaargeld van de burger geactiveerd en gebruikt om de economie aan te zwengelen."

Een maatregel die door UNIZO eveneens zeer gunstig wordt onthaald, is de honderd procent aftrekbaarheid van de kosten voor evenementen en catering. "Samen met de zwaar getroffen evenementensector en horeca zien we hierin een belangrijke impuls om opnieuw de vraag te stimuleren en te vermijden dat events massaal worden uitgesteld", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Terwijl ook de eerder besliste verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid, als maatregel voor de duur van de crisis, op de absolute goedkeuring van UNIZO kon rekenen, heeft de organisatie vragen bij de leeftijdsverlaging van 57 naar 55 jaar voor het tijdskrediet eindeloopbaan. "Het is belangrijk dat ondernemingen die door corona in herstructurering of moeilijkheden zitten, worden gestimuleerd en ondersteund om ontslagen maximaal te vermijden", zegt Danny Van Assche hierover. "Maar dit is een maatregel uit het verleden, die totaal indruist tegen alle noodzakelijke inspanningen die de afgelopen jaren al werden geleverd om het stigma rond oudere werknemers te doorbreken en de activiteitsgraad van 55-plussers net te verhogen. We rekenen er daarom op dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat, die na de coronacrisis opnieuw wordt bijgesteld. Het was bij nader inzien misschien eenvoudiger geweest om het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor iedereen tot eind dit jaar te verlengen."

Belangrijke volgende stap is nu voor UNIZO de vorming van een volwaardige federale regering, met een sterk relancebeleid. Een regering die ondersteuning, stabiliteit en perspectief biedt aan ondernemers en die de grote uitdagingen waarvoor we staan krachtdadig aanpakt.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona