UNIZO: "Breid de tax shelter voor starters tijdelijk uit voor álle kmo's!"

Veel kmo’s hebben door de coronacrisis nood aan bijkomende financiële middelen om het hoofd boven water te houden. Naast leningen en overheidssteun zijn bijkomende kapitaalinjecties een belangrijke bron. Om die kapitaalinjecties extra te stimuleren en te faciliteren pleit UNIZO voor een – tijdelijke – uitbreiding (voor de boekjaren 2020 en 2021) van de tax shelter (voor starters) naar investeringen in álle kmo’s, met een fiscaal voordeel van 30% voor de investeerders. Het systeem moet volgens UNIZO ook open staan voor bedrijfsleiders die zelf bijkomende privé-kapitaal investeren in hun onderneming. "Via dit systeem kunnen we heel wat 'slapend' geld activeren, waardoor bedrijven hun facturen weer kunnen betalen en ze solvabel doorheen deze crisis geraken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Volgens een UNIZO-bevraging zou alvast 1 op 6 ondernemers van het systeem gebruik maken, als het wordt ingevoerd. Nog eens 50% vindt het op zijn minst een interessante piste om in overweging te nemen.

De tax shelter voor starters, niet te verwarren met deze voor podiumkunsten, zet particulieren aan om te investeren in startende bedrijven (starters) of bedrijven die proberen door te groeien (scale-ups). De tax shelter voor starters focust zich op bedrijven vanaf de opstart tot het vierde jaar. Bij scale-ups gaat het over bedrijven tussen vier en tien jaar oud, met een minimale groei in personeel of omzet van 10%. kandidaat-geldschieters kunnen tot 100.000 euro investeren en krijgen een belastingvermindering (die niet overdraagbaar of uitbetaalbaar is), afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Voor een startende micro-vennootschap is het tarief 45%, voor een startende kmo bedraagt het voordeel 30% en voor een investering in een scale-up wordt een belastingvermindering van 25% toegekend. Bedrijfsleiders worden uitgesloten van investeringen in de eigen vennootschap, net als aandeelhouders.

UNIZO wil de voorwaarden van de tax shelter uitbreiden, zodat alle kmo’s in België er gebruik van kunnen maken. "De huidige toestand toont aan dat niet enkel startende of groeiende bedrijven nood hebben aan extra financiering, maar ook gevestigde bedrijven", argumenteert Danny Van Assche van UNIZO.

Deze uitbreiding moet volgens UNIZO van toepassing zijn voor de boekjaren 2020 en 2021 en een fiscaal voordeel bieden van 30% aan investeerders. "Daarbij moeten ook bedrijfleiders die zelf extra privé-kapitaal in hun onderneming pompen in aanmerking komen voor het systeem", benadrukt Danny Van Assche. "Zaakvoerders kennen immers beter dan wie ook de financiële noden van hun bedrijf en weten heel goed waar waar er extra middelen moeten worden ingezet om overeind te blijven. Wanneer ze zelf, voor eigen rekening en risico, bijkomende middelen in hun bedrijf injecteren, draagt dat bij tot de continuïteit van de onderneming en de tewerkstelling. Facturen kunnen worden betaald, evenals lonen... waardoor het bedrijf en de ganse economie blijven draaien."

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona