UNIZO, Buurtsuper.be en aangesloten sectororganisaties over inspectieverslagen: Waken over correcte toepassing FAVV scoresysteem

Het FAVV publiceert voortaan de resultaten van de inspecties bij bedrijven die rechtstreeks levensmiddelen verkopen aan de eindverbruiker. Iedereen kan voortaan zien hoe het met de hygiëne gesteld is bij bijvoorbeeld de supermarkt, bakker, slager en restaurant. De publicatie van de inspectieresultaten kwam er na een arrest van de Raad van State. UNIZO, Buurtsuper.be en de aangesloten sectororganisaties zijn tevreden dat het FAVV is afgestapt van het oorspronkelijke verkeerslichtensysteem. Het huidige systeem is genuanceerder. Toch blijft de impact op het imago van de ondernemer groot. Daarom zullen de organisaties erover waken dat ondernemers enkel een negatieve score krijgen bij hygiëneproblemen en niet omwille van administratieve tekortkomingen.

Initieel was er een verkeerlichtensysteem uitgewerkt (rood, groen en oranje), maar op vraag van en in samenwerking met UNIZO, Buurtsuper.be en de andere bij UNIZO aangesloten sectororganisaties, werd een meer genuanceerd scoresysteem uitgewerkt dat op een eenvoudige manier een globaal beeld van het inspectieresultaat geeft, een beetje zoals de sterren van de restaurant- of hotelgidsen. Die score houdt niet alleen rekening met de basisinspecties, maar ook met de ernst van de vastgestelde overtredingen en de opvolging die de bedrijven eraan geven. Het gaat concreet om 80.000 bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren (“Business-to-Consumer, B2C”). Vanaf deze zomer kan de consument de inspectieresultaten raadplegen op een speciaal hiertoe ontwikkelde website van het FAVV (http://www.favv.be/inspectieresultaten- b2c/).

De publicatie van inspectieresultaten heeft een grote impact op het imago van een handelszaak. UNIZO, Buurtsuper.be en de andere sectororganisaties zullen er dan ook over waken dat ongunstige scores pas worden gegeven als er belangrijke hygiëneproblemen zijn en niet omwille van louter administratieve tekortkomingen.  De organisaties dringen er ook bij het FAVV op aan om zo snel als mogelijk een hercontrole uit te voeren zodat zaakvoerders de kans hebben om een ongunstig resultaat zo snel als mogelijk te corrigeren. Voorts stelt Buurtsuper.be gespecialiseerde adviseurs ter beschikking die leden persoonlijk begeleiden in voorbereiding van de validatie van hun autocontrolesysteem voedselveiligheid. Als een zaak gevalideerd is, dan ontvangt het meteen de hoogste score ‘Uitstekend’ met bijhorende ‘Smiley’.

Meer over: FAVV, Gezondheid-volksgezondheid