UNIZO: "Cijfers bewijzen dat fiscale stimuli voor cyberveiligheidsinvesteringen wérken."

"Op ons verlanglijstje voor de nieuw te vormen federale regering  staat alvast een extra fiscale stimulans, specifiek voor investeringen in cyberveiligheid." Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche, brengt dit eerdere UNIZO-voorstel in herinnering, nu blijkt dat het aantal investeringen in anti-hackingsystemen, online betaalterminals en internetfacturatie in de afgelopen drie jaar is verdubbeld. Uit de onlangs gepubliceerde veiligheidsbarometer van het VIAS-instituut, waaraan de organisatie meewerkte, blijkt dat het IT-beveiligingsbudget het voorbije jaar in 42% van de bedrijven toenam, mede onder impuls van de verhoogde aftrekmogelijkheden die er tot eind vorig jaar bestonden. Uit het antwoord van minister van Financiën Alexander De Croo op een parlementaire vraag daarover van Kamerlid Leen Dierick blijkt nu dat het bedrag aan aftrekbare cyberbeveiligings- en digitaliseringsinvesteringen sinds 2016 bijna verdubbelde van 7,6 naar 14 miljoen euro. "We denken daarom dat een toekomstige federale regering er goed aan doet opnieuw een fiscale tegemoetkoming te voorzien, maar dan heel specifiek voor investeringen in cybersecurity. De uitdagingen en risico's voor onze kmo's worden op dat vlak immers alsmaar groter."

Kmo's zijn zich alsmaar meer bewust van de risico's op cyberaanvallen. Dat blijkt uit hun beveiligingsbeleid en de investeringen die ze daarbij doen. 42% investeerde meer dan het jaar ervoor, waarbij het in 19% van de gevallen om een substantiële verhoging ging en in 23% om een beperkte. Bij 26% van de ondernemers bleef het investeringspeil op hetzelfde niveau als in 2018. 72% heeft intussen een consequent wachtwoord- en veiligheidsbeleid, terwijl dat volgens een eerdere UNIZO-bevraging in 2017 amper 36% was. Bijna 70% (69,72%) besteedt ook aandacht aan de bewusmaking van medewerkers op vlak van cyberrisico's en veilig surfen op het internet. 69,07% van de ondernemingen investeerde al in één of meerdere beveiligingssystemen.

"Het bewustzijn van ondernemers, met de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen, neemt dus volop toe", stelt UNIZO-topman Danny Van Assche vast, "Maar het toenemend aantal cyberaanvallen, vaak met grote gevolgen, toont aan dat er nog veel meer dan vandaag moet worden ingezet op extra beveiliging. Een goede zaak vindt UNIZO intussen de nog door de vorige Vlaamse regering genomen beslissing om per jaar 20 miljoen euro aan extra middelen vrij te maken ter ondersteuning van cybersecurity in kmo's. Het beleidsplan, dat nu wordt uitgerold door bevoegd Vlaams kmo-minister Hilde Crevits, houdt onder meer in dat kmo's beroep kunnen doen op de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie voor diepgaandere screenings, coaching, opleidingen en concrete implementatietrajecten op vlak van cyberbeveiliging.

"De overheid kan echter nog méér doen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Zo bepleiten we, bijvoorbeeld, om de verschillende bestaande communicatiekanalen ter versterking van de offline veiligheid en sociale controle ook in te zetten voor meer online veiligheid. Ik denk daarbij onder meer aan informatieverspreiding via de intussen 161 bestaande buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z's). De Federale Computer Crime Unit zou hierbij een belangrijke rol kunnen opnemen."

Ook UNIZO zelf zet intussen volop in op het informeren en adviseren van kmo's op vlak van cyberveiligheid. Zo zijn er onder meer de pagina's met algemene basistips, specifieke tips voor op (zaken)reis naar landen met een hoge cyberdreiging en to do's bij een effectieve cyberaanval.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be