UNIZO dringt aan op bijkomende cruciale fiscale steunmaatregelen: "Zonder extra hulp zullen veel bedrijven ten onder gaan!"

De afgelopen weken is een derde van onze economie verdwenen. Vele sectoren die hard geraakt zijn, hebben dringend hulp nodig. Maar vooraleer er sectorale hulpmechanismen kunnen bekeken worden, is het dringend noodzakelijk om een algemene maatregel af te kondigen. Daarom vraagt UNIZO aan de federale regering om nu dringend werk te maken van enkele bijkomende, cruciale fiscale steunmaatregelen. Die maatregelen zijn volgens UNIZO noodzakelijk ter versterking van de liquiditeit en de solvabiliteit van onze ondernemingen. "Zonder bijkomende maatregelen gaan veel van onze bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Om op korte termijn liquiditeit te voorzien voor ondernemingen moet het mogelijk worden om de in 2020 te verwachten verliezen om te zetten in geld. "Dit zou kunnen door die verliezen al in de aangifte van 2019 op te nemen waardoor de te betalen belasting daalt en de voorafbetalingen voor 2019 teruggestort kunnen worden", stelt UNIZO-topman Danny Van Assche voor.

Om de solvabiliteit van de bedrijven te versterken, moet het systeem van de tax shelter voor starters en scale-ups tijdelijke uitgebreid worden naar alle kmo’s, vindt UNIZO. "De investeringen in nieuwe aandelen zorgen ervoor dat bedrijven de nodige buffers opbouwen en vermijden een ketting aan faillissementen", verduidelijkt Danny Van Assche de redenering achter het voorstel. "Het fiscale voordeel voor de investeerder zet de particulieren ertoe aan om slapend geld in de economie te pompen. Bovendien moet aan bedrijfsleiders tijdelijk de mogelijkheid worden geboden om via de tax shelter te investeren in het eigen bedrijf."

Tenslotte moet ook aan de toekomst gedacht worden, aldus nog UNIZO. "Bedrijven zullen verplicht worden om extra te investeren in aanpassingen aan de nieuwe markt- en omgevingsomstandigheden", voorziet Danny Van Assche. "Een verhoging van de investeringsaftrek naar 20% voor de komende twee jaren kan hier volgens ons in belangrijke mate soelaas bieden. De maatregel stelt bedrijven in staat om op een fiscaal vriendelijke manier de broodnodige investeringen te doen."

"Met deze drie maatregelen worden bedrijven extra ondersteund op de drie meest cruciale vlakken", vat Danny Van Assche de UNIZO-voorstellen samen. "Ze zorgen ervoor dat de facturen betaald worden, dat een keten van faillissementen wordt vermeden en dat bedrijven zich kunnen voorbereiden voor de toekomst."

Wanneer deze maatregelen in voege zijn, kan vervolgens bekeken worden welke zwaar getroffen sectoren door de mazen van het net glippen. Hiervoor moeten dan maatregelen op sectormaat worden voorzien, besluit UNIZO.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona