UNIZO dringt andermaal aan op uitbreiding nieuw moratorium op faillissementen voor alle bedrijven die voor 18 maart financieel gezond waren maar het nu moeilijk hebben

In de aanloop naar de stemming daarover, straks in de plenaire vergadering van de Kamer, dringt UNIZO andermaal aan op een uitbreiding van het nieuw moratorium op faillissementen. En dit naar alle bedrijven die het moeilijk hebben in deze coronacrisis en niet in staking van betaling waren op 18 maart. "Teveel bedrijven en sectoren vallen momenteel uit de boot, hoewel ook bij hen het water aan de lippen staat", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Uiteraard zien we dit moratorium als een noodmaatregel die, wat ons betreft, niet langer dan noodzakelijk moet duren."

Bij het ingaan van de tweede lockdown bepleitte UNIZO al een nieuw moratorium. En dat kwam er ook. Alleen beperkt het zich dit keer tot die bedrijven en sectoren die tijdens de tweede lockdown verplicht gesloten waren (niet-essentiële winkels...), of het momenteel nog zijn (horeca, contactberoepen, de fitnesscentra...). "Uiteraard is het een belangrijke stap vooruit dat deze ondernemingen alvast opnieuw bescherming genieten", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat andere bedrijven en sectoren die eveneens dramatische omzetverliezen lijden hoewel ze strikt genomen niet moeten sluiten. Denk bijvoorbeeld aan de toeristische ondernemingen, de transporteurs, de autocarbedrijven,  de eventsector, de toeleveranciers aan de horeca- en evenementenbranche zoals drankenhandelaars, geluids- en beeldfirma's, podiumbouwers... en vele andere. Ook zij moeten opnieuw beschermd worden door het moratorium."

UNIZO voegt er wel onmiddellijk aan toe dat bedrijven tijdens dat moratorium nog wel altijd uit eigen beweging het faillissement moeten kunnen aanvragen, zoals ook gold bij de vorige regeling. "We vragen dit moratorium niet om bedrijven waarvoor geen hoop meer is nodeloos lang aan het infuus te leggen. Dat zou de situatie alleen maar verergeren", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "De regeling moet zich wat ons betreft toespitsen op die bedrijven die nog financieel gezond waren vóór de coronacrisis en dus geen ernstige betalingsachterstanden hadden op 18 maart 2020."

In één adem roept UNIZO bedrijven, én ook overheden, op om facturen op tijd te blijven betalen. "Lukt het toch niet om onmiddellijk te betalen, speel daar dan proactief open kaart over met je schuldeisers en tracht bijvoorbeeld een afbetalingsplan af te spreken. Maar vlucht er niet van weg tot je tegen een muur loopt", drukt Danny Van Assche iedereen op het hart. In dit verband wijst hij ook op het belang van blijvende kredietverstrekking door de banken en de voorziene overheidswaarborgen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona