UNIZO dringt in Kamercommissie Economie aan op verlenging verschillende steunmaatregelen, te beginnen bij het moratorium op faillissementen

"Laat onze ondernemers nu niet los! Verleng de steunmaatregelen." Dat was de kernboodschap van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, deze namiddag tijdens de hoorzitting van de Kamercomissie Economie, waar hij op uitnodiging de impact van Covid-19 op zelfstandigen en kmo's tot nu toe kwam toelichten. Oplopende omzetverliezen, een toenemend stressniveau, een sterk verzwakkende liquiditeitspositie die moet worden dichtgereden met eigen privémiddelen of met de hulp van familie, vrienden... Alle veerkracht, nieuwe inzichten, nieuwe verkoopkanalen... ten spijt, staat het water alsmaar meer ondernemers aan de lippen. Terwijl een fundamentele kentering in die situatie, vanaf een bepaalde vaccinatiegraad, toch nog zeker een aantal maanden gaat duren. "Daarom moet de einddatum voor heel wat steunmaatregelen verder naar de toekomst worden verschoven."

Zo vraagt UNIZO in de eerste plaats een verlenging van het moratorium op faillissementen, dat eind januari afloopt. En dat met minstens enkele maanden, in ieder geval voor de verplicht gesloten sectoren, tot het moment van hun heropening. "Het zou volstrekt onrechtvaardig zijn om bedrijven bloot te stellen aan een faillissement zolang het hen wettelijk wordt verboden om de noodzakelijke omzet te genereren waarmee ze zich uit het dal zouden kunnen werken", verdedigt Danny Van Assche de UNIZO-eis. Ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en het nieuwe overbruggingsrecht, allebei met als einddatum eind maart, moeten volgens UNIZO alvast tot eind juni worden verlengd, zonder tussentijdse onderbreking. Dit moet ondernemers een stabiel en geruststellend kader geven tot ze uit de crisis komen.

Het uitstel van kapitaalaflossingen bij bankkredieten blijft voor veel ondernemers een levensbelangrijke maatregel. Heel wat ondernemers hebben echter het maximum aantal van negen maanden betalingsuitstel al opgebruikt of naderen die limiet. "Daarom vragen we aan de banken om alsnog zwaar getroffen ondernemers betalingsuitstel te blijven verlenen of hen een alternatieve oplossing aan te reiken."

Intussen maakt UNIZO zich zorgen over de blijkbaar niet altijd vlotte toekenning van overbruggingskredieten aan kmo's. "Het is nochtans cruciaal dat die financiering gegarandeerd blijft", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. Van de 10 miljard euro die werd voorzien in het kader van de garantieregeling werd tot nu toe echter nog maar een heel klein deel aangesproken. "Dat lijkt te bevestigen wat verschillende ondernemers, in het bijzonder retailers en horeca, ons komen vertellen over de toegenomen terughoudendheid van sommige banken."

Nog een voor UNIZO noodzakelijke versterking van het steunpakket is de uitbreiding van de tijdelijke loonsubsidie naar meer sectoren dan enkel de toeristische sector, die hier heel terecht aanspraak op maakt. "Maar bijvoorbeeld ook in de eventsector bevinden zich heel wat bedrijven in een gelijkaardige, extra precaire situatie."

Last but not least kijkt UNIZO ook naar Europa, met vooral de nadrukkelijke vraag om de looptijd van het Europees tijdelijk kader voor staatssteun, momenteel tot eind juni, te verlengen tot eind dit jaar. "Heel wat van onze nationale en deelstaatmaatregelen vallen immers onder dit tijdelijk kader", verduidelijkt Danny Van Assche deze UNIZO-verzuchting, "Zoals de overbruggingskredieten, maar bijvoorbeeld ook de Vlaamse Coronalening... waarvan we de verlenging vragen." Ook het Vlaams Beschermingsmechanisme en de handelshuurlening (momenteel allebei tot eind februari) moeten volgens UNIZO langer blijven doorlopen, evenals verschillende Brusselse premiestelsels en -leningen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona