UNIZO eist apart kmo-hoofdstuk in te negociëren nieuw handelsakkoord met de Britten.

Nu de Brexit vrijdagnacht een feit is, hamert UNIZO op het belang van een specifiek kmo-hoofdstuk in het te negociëren nieuw handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. "Een apart hoofdstuk voorkomt dat de aandacht voor de kmo's in het akkoord verspreid zit doorheen de algemene tekst, onder de vorm van vaak te complexe 'uitzonderingsmaatregelen' en 'specifieke tegemoetkomingen', waarin kmo's verdwalen, waar ze vaak weinig van begrijpen of waarvan ze zelfs helemaal geen weet hebben", argumenteert UNIZO-topman Danny Van Assche. "Dit hoofdstuk is niet alleen bedoeld als toegankelijke leidraad voor kmo's, maar ook als noodzakelijke stok achter de deur bij het opkomen voor de kmo-belangen in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk."

Dat er in de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk nóg meer op het spel staat voor de betrokken kmo's dan voor grotere bedrijven, ligt voor de hand. Grotere bedrijven zullen allicht ook de impact voelen, maar hebben vaak al ervaring met zaken doen buiten Europa, wat niet het geval is voor veel kmo's die tot nu alleen maar binnen de Europese eenheidsmarkt opereerden. Voor hen wordt het Verenigd Koninkrijk (of de EU in omgekeerde zin) hun eerste echt 'internationale' ervaring, met alle tot nog toe onbekende formaliteiten, verplichtingen en beperkingen die daar bij horen. Groot vraagteken daarbij zijn, bijvoorbeeld, de reeds lopende contracten en handelsstromen tussen kmo's aan beide zijden van het Kanaal die idealiter met zo weinig mogelijk aanpassingen kunnen worden voortgezet.

In haar publicatie 'Handel voor iedereen - Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid' heeft de Europese Commissie aangegeven dat ze in alle onderhandelingen voor vrijhandelsakkoorden specifieke bepalingen voor kmo's wil opnemen, wat de afgelopen jaren ook effectief is gebeurd. Mooi voorbeeld daarvan is het specifieke kmo-hoofdstuk in de economische partnerschapsovereenkomst die de EU met Japan sloot. "Het ligt dus voor de hand dat er, zéker in het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, eveneens zo'n apart kmo-hoofdstuk komt", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Heel concreet wil UNIZO in het kmo-hoofdstuk voldoende aandacht zien voor een transparante en toegankelijke informatiedeling: informatie over de tarieven die gelden, een samenvatting van het handelsakkoord met nadruk op de voor kmo's meest relevante artikelen, uitleg over de specifieke oorsprongregels voor producten, weblinks... Maar ook voor de oprichting van contactpunten die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de afspraken in het kmo-hoofdstuk. Zij moeten tevens fungeren als aanspreekpunt voor kmo's met vragen over het handelsakkoord. Ook moet volgens UNIZO een kmo-comité worden opgericht met daarin zowel vertegenwoordigers van de EU als het VK, om de kmo's proactief te ondersteunen bij hun zakentransacties over het kanaal. Concrete opdrachten voor dat kmo-comité die UNIZO naar voor schuift: commerciële opportuniteiten aanreiken, het delen van best practices, het opzetten en promoten van seminaries en workshops, en het organiseren van een (minstens) jaarlijks kmo-overleg, waarbij de werking van het handelsakkoord wordt geëvalueerd en een rapport wordt geschreven met mogelijke verbeterpunten.

Info:Bestand U kan hier de integrale UNIZO-nota downloaden met haar argumenten en aanbevelingen voor een specifiek kmo-hoofdstuk in het te negociëren nieuwe handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be