UNIZO en andere werkgeversorganisaties over beslissing in het energiedebat

Vandaag kwam het kernkabinet van onze regering naar buiten met hun beslissing in het energiedebat. Voor zelfstandigen en kmo’s is een standvastige energievoorziening en het indammen van de kost ervan enorm belangrijk om hun activiteiten te doen slagen. UNIZO reageert daarom vandaag, samen met de andere werkgeversorganisaties, op het akkoord van het kernkabinet. De ondernemersorganisatie moet vaststellen dat het kernkabinet nog geen definitieve beslissing nam over een kernuitstap. Er werd een kalender afgesproken om in het voorjaar van 2022 tot een beslissing te komen. Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “De sterke bezorgdheden van de bedrijfswereld over de bevoorradingszekerheid, de prijs, de geopolitieke afhankelijkheid en het duurzaam karakter van onze energievoorziening blijven onverminderd bestaan. Het uitstel van een definitieve beslissing naar het voorjaar van 2022 neemt die bezorgdheden niet weg.”

De werkgevers drongen begin deze maand al aan om alle pistes grondig te onderzoeken, zodat in de komende weken zowel plan A, de kernuitstap, als plan B, de nucleaire verlenging, parallel kunnen voorbereid worden. UNIZO en de andere werkgeversorganisaties ondersteunen de beslissing van het kernkabinet om nieuwe nucleaire technologie (SMR of kleine modulaire kernreactoren) in de toekomst mogelijk te maken in België en vragen om dat ook wettelijk te verankeren. “Tegelijkertijd vragen we om het aandeel hernieuwbare energie in de energieproductie sterk op te drijven en hiervoor op federaal en gewestniveau het juiste kader te scheppen. Enkel zo kunnen we aan een duurzame toekomst van onze economie bouwen”, besluit Van Assche.