UNIZO en Bouwunie verwelkomen voorlopig akkoord over oprichting Europese Arbeidsautoriteit: "Belangrijke stap naar een eerlijkere Europese arbeidsmarkt"

 

UNIZO en Bouwunie reageren tevreden op het voorlopige akkoord dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad bereikten over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA, European Labour Authority). De ELA moet volgens Europees commissaris Marianne Thyssen de kers op taart worden van een eerlijke Europese arbeidsmarkt omdat ze de nationale autoriteiten zal helpen om fraude en misbruik te bestrijden.

"Arbeidsmobiliteit is prima. Maar we hebben daarvoor ook duidelijke, eerlijke en afdwingbare regels nodig", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. De Europese Arbeidsautoriteit zou daarin een belangrijke rol moeten spelen en een socialer en eerlijker Europa weer wat dichterbij moeten brengen. "Voor België is dit een heel belangrijk dossier, omwille van de snel toenemende omvang van het fenomeen en de - vaak oneerlijke - concurrentiedruk die dat teweegbrengt ten koste van bedrijven die met werknemers aan Belgische arbeidsvoorwaarden werken."

Momenteel staat België op de derde plaats binnen Europa met in totaal 178.319 werknemers uit andere lidstaten die hier werken (cijfers 2016). Een quasi verdubbeling (+ 97 %) ten opzichte van 2010. Daarmee verwelkomt ons land 11,4 % van het totaal aantal werkkrachten, actief in een andere EU-lidstaat. Waar het gaat om het 'uitzenden' van Belgische werkkrachten naar andere lidstaten bekleedt België de achtste plaats binnen Europa. In totaal werken 104.307 Belgische werknemers in een andere EU-lidstaat (eveneens cijfer 2016), goed voor een toename met de helft (+ 50,1 %) sinds 2010. Belgen vertegenwoordigen 4,6 procent van het totaal aantal Europese werkkrachten, aan het werk in een andere land van de Unie.

Hoewel de problematiek van oneerlijke concurrentie door slecht geregelde arbeidsmobiliteit in diverse sectoren manifesteert, is de uitdaging in ons land het grootst in de bouwsector, met maar liefst 50,9 % van alle uit andere EU-landen gedetacheerde arbeidskrachten actief in deze sector. Daarom is vooral ook de bij UNIZO aangesloten sectorfederatie Bouwunie erg te spreken over de waarschijnlijke oprichting van een European Labour Authority. De bouwbedrijven krijgen sinds kort opnieuw aanbiedingen van bedrijven die buitenlandse bouwvakarbeiders aanbieden voor een prijs van amper 18 euro per uur. “Onmogelijk om voor zo’n prijs te werken in de bouw in België als je alle regels en verplichtingen wil respecteren”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. Hier is dus duidelijk sprake van fraude en sociale dumping. En het is net dit soort fraude dat de Europese Arbeidsautoriteit aan banden moet leggen.

UNIZO en Bouwunie danken Europees commissaris en voormalig laureaat van de Gouden Baksteen, Marianne Thyssen voor haar volgehouden inspanningen om de Europese Arbeidsautoriteit op de rails te krijgen. De beide organisaties hopen dat deze nu zeer snel operationeel is zodat de Belgische aannemers verlost geraken van de malafide buitenlandse bedrijven die de markt ontwrichten.

Het voorlopige akkoord over de ELA moet nu naar het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad en vervolgens naar het Europees parlement om dan hopelijk spoedig definitief te worden.

Meer weten: 
Contacteer Filip Horemans, woordvoerder UNIZO
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be
of
Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Bouwunie

M 0479/24.10.50 - E jean-pierre.waeytens@bouwunie.be