UNIZO en Buurtsuper.be opgelucht en tevreden met verplichte afronding tot op 5 eurocent, na 11 jaar lobbywerk. "Eindelijk!"

UNIZO en de bij haar aangesloten beroepsvereniging Buurtsuper.be reageren opgelucht en tevreden nu de verplichte afronding van kassabedragen tot op 5 eurocent voor cash betalingen in winkels - eindelijk - formeel is goedgekeurd door de ministerraad. "We ijveren hier al sinds 2007 voor, 11 jaar lang", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Door deze beslissing zullen we eindelijk komaf kunnen maken met de muntstukjes van 1 en 2 eurocent, op een algemene, voor iedereen geldende manier, zonder schroom vanwege onze handelaars en zonder discussies aan de kassa. Ook het bevoorradingsprobleem dat zich bij de kleinste muntjes stelde, is voortaan van de baan."

Dat de nu goedgekeurde verplichting zo lang op zich liet wachten, mag verbazen, wetende dat een overduidelijke meerderheid van 70 % bij de consumenten zich voor een afschaffing uitsprak (Eurobarometer). Ook bij de handelaars zelf is die meerderheid even groot, blijkt uit UNIZO-bevragingen. Bovendien ligt de productiekost van 1 eurocentjes hoger dan hun geldwaarde. En uit analyses van zowel de Europese Centrale Bank, het Prijzenobservatorium en de Nationale Bank van België, blijkt dat de afrondingsregels niet tot de door sommigen gevreesde inflatie zullen leiden. In Finland en Nederland, waar de verplichte afronding veel eerder werd ingevoerd, is evenmin sprake van inflatie.

UNIZO en Buurtsuper.be benadrukken wel dat muntjes hiermee niet formeel worden afgeschaft. Daartoe kan enkel Europa beslissen. In principe kunnen klanten dus nog altijd de (afgeronde) bedragen met de kleinste muntjes betalen. Alleen zal het daarbij voortaan gaan om eenrichtingsverkeer. De handelaars zullen de muntjes naar de bank brengen en ze niet meer terug uitgeven, zodat ze na verloop van tijd uit omloop geraken. Wat uiteraard het opzet is van deze regelgeving.

Ook geldt de verplichte afronding, zoals in Nederland, enkel voor cash betalingen. Maar dezelfde afrondingsregels mogen ook vrijwillig toegepast worden bij elektronische betalingen, waartoe UNIZO en Buurtsuper.be de handelaars zullen aanmoedigen."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be