UNIZO en Buurtsuper.be over afvalplan Vlaamse regering: "Tevreden met globale benadering"

UNIZO en sectorfederatie Buurtsuper.be reageren positief op het vanmorgen door de Vlaamse regering goedgekeurde afvalplan van Milieuminister Schauvlieghe. "We hebben altijd al gepleit voor een globale aanpak, op de diverse fronten en met gedeelde verantwoordelijkheden. Die benadering vinden we nu ook terug in het Vlaamse afvalplan", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be.

Eerder dan - enkel - de detailhandel op te zadelen met een duur en omslachtig statiegeldsysteem, worden nu alle stakeholders mee in het bad getrokken. Met, bijvoorbeeld, een strenger handhavingsbeleid waarbij zwerfvuil en sluikstorten keihard worden aangepakt. Ook de bedrijven nemen in dit plan hun verantwoordelijkheid op, met onder meer hun engagement om hogere inzamelings- en recyclagepercentages te halen, om extra te investeren in herbruikbare, recycleerbare of composteerbare verpakkingen, en om het gebruik van plastiek zakjes in de distributie te laten uitdoven. UNIZO en Buutsuper.be zijn ook tevreden met de positieve evaluatie van het project Mooimakers.be, waarmee de bedrijfswereld inspanningen om zwerfvuil terug te dringen.

UNIZO en Buurtsuper.be erkennen dat ook de groeiende e-commerce-sector een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in het verminderen van de verpakkingsafvalberg. "Maar we vinden het goed dat dit Europees benaderd wordt", aldus nog Danny Van Assche en Luc Ardies. "E-commerce stopt immers niet aan de grens. Met de enorme internationale online concurrentie die nu al speelt, is het des te belangrijker dat alle bedrijven binnen Europa eenzelfde verantwoordelijkheid opnemen voor hun verpakkingsafval. We hameren hier op het belang van een gelijk speelveld voor binnenlandse en buitenlandse e-commerce-bedrijven."

UNIZO en Buurtsuper.be kijken uit naar het verder overleg over de concrete uitrol van dit afvalplan. "We willen voluit mee onze schouders zetten onder werkbare initiatieven om de afvalberg terug te dringen."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be