UNIZO en Buurtsuper.be: "Statiegeldheffing zal meer problemen dan oplossingen creëren"

UNIZO en de bij haar aangesloten sectorfederatie Buurstuper.be reageren positief op het veto van Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) tegen de invoering van statiegeld op blikken en plastiek drankverpakkingen. "Voor ons is dit geen kwestie van principes maar van praktische haalbaarheid, van extra kosten voor de handelaar en van concrete resultaten", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Uiteraard zijn ook wij tegen zwerfvuil. Maar we zijn er allerminst van overtuigd dat dit zal verdwijnen met de invoering van statiegeld. Integendeel. Ons land behoort nu al tot de kampioenen op vlak van inzameling en recyclage van (drank)verpakkingen, dankzij het efficiënte en voor de consument erg eenvoudige ophalingssysteem van Fost Plus aan huis. Dat systeem afschaffen en de consument verplichten om al die verpakkingen naar het winkelpunt te brengen, zou wel eens contraproductief kunnen uitpakken, ondanks de kleine financiële incentive die aan het inleveren vasthangt. Waarbij we per saldo misschien zelfs méér zwerfvuil op straat gaan tegenkomen."

"Als het statiegeld-systeem er komt, zullen de winkelpunten heel wat moeten investeren om die terugname te organiseren", beklemtoont Danny Van Assche van UNIZO. "Het terugnemen van blikjes en PET-flessen kost de winkelier tot 40.000 euro per jaar.  Denk daarbij  aan de aankoop van een terugnametoestel aan gemiddeld zo'n 23.000 euro.  Winkeliers kunnen dit bedrag weliswaar afschrijven waardoor de kost per jaar op 3.826 euro komt.  Maar dan is er nog die andere, grootste kostenpost: het personeel. Iemand zal immers moeten instaan voor het sorteren, het onderhoud en de interventies aan en rondom de machine. Loonkosten dus, à rato van 18.000 euro per jaar. Nog een vaak miskende kost is de 'verloren verkoop'.  Kleinere supermarkten kunnen niet anders dan verkoopruimte opofferen met minder omzet tot gevolg.  12 m2 opofferen kost de winkelier jaarlijks 17.500 euro.  Alles bij elkaar loopt het prijskaartje zo al gauw op tot 40.000 euro per jaar.  En dat voor een twijfelachtige uitkomst", herhaalt Danny Van Assche.

De discussie over het statiegeld moet fair gevoerd worden, besluiten UNIZO en sectorfederatie Buurtsuper.be. En dit kan niet zonder de jaarlijkse recurrentekosten in rekening te brengen. "Over een betere oplossing, die het zwerfvuil effectief verder terugdringt, kunnen we praten. Maar het statiegeldsysteem dat nu wordt voorgesteld, voldoet aan geen van deze criteria."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be