UNIZO en Dyzo over nieuwe insolventiewet: "Volwaardige tweede kans voor gefailleerden, maar..."

Op 1 mei treedt de nieuwe 'insolventiewetgeving' (faillissement, gerechtelijke reorganisatie en collectieve schuldenregeling) in werking. "Een belangrijke stap vooruit, waar we mee voor geijverd hebben", zeggen UNIZO en Dyzo, de organisatie die ondernemers in moeilijkheden begeleidt. De nieuwe wet spreekt voor het eerst formeel van 'ondernemers' in plaats van 'handelaren' en 'kooplieden' wat ook het ruimere toepassingsgebied aangeeft. Zo kunnen voortaan ook vrije beroepers failliet gaan. Ook de digitalering van faillissementprocedure is een belangrijke stap naar meer efficiëntie en modernisering. Via www.regsol.be kunnen ondernemers voortaan van thuis uit communiceren met de rechtbank, de curator... zonder zich altijd te moeten verplaatsen. "Maar de nieuwe wetgeving maakt vooral een fundamenteel verschil voor gefailleerden die opnieuw hun professioneel leven willen oppikken, als werknemer of opnieuw als zelfstandige", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Olivier Delaere, directeur bij Dyzo. Toch heeft UNIZO ook bedenkingen.

Volgens de nieuwe insolventiewet mag een gefailleerde nieuwe inkomsten (uit arbeid, erfenis...) die hij verwerft na uitspraak van het faillissement behouden. Geld dat, bijvoorbeeld, kan geïnvesteerd worden in de opstart van een nieuwe zaak. "Daarmee verdwijnt de uitzichtloosheid waarmee gefailleerden vandaag vaak geconfronteerd worden, doordat ze nog járen, vaak grote oude schulden moeten blijven aflossen", zegt Danny Van Assche van UNIZO, "Een 'straf' die buiten verhouding staat voor wie na jarenlang hard werken zijn levenswerk in rook zag opgaan. Te goeder trouw failliet gaan mag geen schande meer zijn. Veeleer een leermoment. We moeten meer mensen aan het ondernemen krijgen en dan is het goed dat dit 'zwaard van Damocles' verdwijnt." Eenzelfde positief geluid bij Olivier Delaere, directeur van Dyzo: "Naast de enorme financiële zorgen waarmee een gefailleerde kampt, mag je ook de psychologische druk niet onderschatten van zo'n grote berg schulden waaraan in de oude regeling geen einde meer leek te komen. Het feit dat we nu een zuivere lijn kunnen trekken tussen de periode voor en na het faillissement, maakt dat er bij die gefailleerden een enorme last van hun schouders valt en dat ze hun nieuwe leven veel sneller weer op de rails kunnen krijgen."

Toch heeft UNIZO ook bedenkingen bij de nieuwe insolventiewet. "We willen absoluut dat ondernemers die failliet gaan een tweede kans krijgen. Maar natuurlijk enkel wanneer ze zelf geen doelbewuste zware fout hebben begaan of hun faling zelf, frauduleus, hebben georganiseerd", beklemtoont UNIZO-topman Danny Van Assche, "In de oude wetgeving bood het onderzoek naar de 'verschoonbaarheid' van de gefailleerde door een rechter hiervoor een goede oplossing. We stellen ons vragen bij het verlaten van die piste in de nieuwe wet, waardoor een rechter een verzoek om kwijtschelding van schulden in principe niet meer kan weigeren. Dit vergroot de kans op misbruiken, onder meer op de kap van de onbetaalde leveranciers aan die gefailleerden, óók ondernemers."

Positief volgens UNIZO is dan weer dat in het luik 'gerechtelijke reorganisatie' (voorheen WCO), extra maatregelen staan om misbruiken van het systeem tegen te gaan. UNIZO verwelkomt ook de betere bescherming van schuldeisers bij zo'n gerechtelijke reorganisatie. Zij zullen voortaan minimaal 20 % van hun schuldvordering terugbetaald krijgen, tegenover de 15 % nu.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be