UNIZO en EUKA vragen aanpassing ontwerp KB over gebruik van drones

UNIZO en EUKA, het kenniscentrum voor de drone-industrie in België), bezorgen de regeringen vandaag hun opmerkingen over het ontwerp KB over het gebruik van drones. De organisatie drongen al langer aan op een wettelijke regeling en zijn tevreden dat de regeringen hier werk van maken. “Het ontwerp KB is zeker een stap in de goede richting. Belgische bedrijven die met drones werken, krijgen eindelijk rechtszekerheid. Hierdoor trekken ze niet meer weg naar het buitenland, maar bouwen ze mee aan de economische ontwikkeling van een sector met sterk groeipotentieel”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Maar UNIZO en EUKA formuleren toch ook enkele fundamentele bemerkingen, mede ingegeven door een bevraging bij ruim 460 deelnemers aan de drone convention. Zo zijn de toepassingsmogelijkheden te beperkt, de procedures om een vlucht goed te keuren te zwaar en de vlieghoogte niet ruim genoeg. UNIZO en EUKA vragen de politici om aanpassingen en willen hier constructief aan meewerken. 

Het KB maakt enkel vluchten mogelijk in het niet-gecontroleerde luchtruim tot een hoogte van 300 voet (90 meter). Dit betekent dat vluchten met drones in zowat 2/3 van België en de helft van Limburg niet mogelijk zijn. Ook de hoogte van 300 voet is te beperkend, gelet op het advies van Europa om vluchten tot 450 voet (150 meter) mogelijk te maken. Dergelijke beperkingen blijven de uitbouw van de drone-industrie in België te sterk hinderen en bemoeilijken de voortrekkersrol die de drone cluster in Limburg wil spelen. "We pleiten dan ook voor een toegelaten vlieghoogte tot 450 voet en een verruiming van de vluchtmogelijkheden in het gecontroleerd luchtruim, is samenspraak met Defensie en Belgocontrol. Een drone gebruiken op een hoogte van 150 meter zal echt geen problemen opleveren voor een Boeing die op 1500 meter hoogte zijn landing aan het voorbereiden is”, aldus Mark Vanlook, voorzitter EUKA


Duidelijkheid aard vluchten
Een ander element dat in het KB voor verbetering vatbaar is, is de duidelijkheid over de aard van vluchten die kan uitgevoerd worden. Naast gewone vluchten wordt er ook onderscheid gemaakt tussen gespecialiseerde vluchten en vluchten met een verhoogd risico. De teksten in het KB blijven vaag zodat het voor bedrijven niet duidelijk zal zijn tot welke vluchtcategorie vele vluchten zullen behoren. Dit is belangrijk, omdat een vlucht verschilt naargelang de categorie. Vluchten in de professionele markt als land- en tuinbouw, bouw, veiligheid, inspectie, … vragen andere procedures dan vluchten bij evenementen, sportactiviteiten, ….. waar veiligheid en privacy meer aandacht dienen te krijgen.

Zware en langzame procedures
EUKA en UNIZO vrezen ook voor een zeer zware en langzame procedure om toestemming voor vluchten te krijgen. Het KB voorziet namelijk een ontvangstbevestiging of goedkeuring van de aanvraag van een vlucht door DGLV. Bij vele aanvragen zullen bedrijven veel te lang moeten wachten vooraleer ze met een vlucht kunnen starten, waardoor ze opdrachten zullen missen.
Enkele voorbeelden tonen de moeilijke gang van zaken aan. Wanneer bijvoorbeeld een installatie op een hoogte van 50 meter dringend moet geïnspecteerd worden wegens een defect, dan moet hiervoor minstens 10 dagen op voorhand een aanvraag gebeuren. Dit betekent dat inspectie niet binnen de 10 dagen kan, en dus per definitie op een andere wijze zal moeten gebeuren. Een gemiste opdracht voor het betrokken drone bedrijf. 
Ook voor het maken van luchtbeelden is deze termijn van 10 dagen van toepassing. Het drone bedrijf zal dus moeten melden dat het op die dag en op dat tijdstip luchtbeelden zal maken. Indien dan echter de weersomstandigheden niet goed zijn, kan de opdracht niet doorgaan en moet een nieuwe aanvraag gebeuren.

Toepassingsgebied te beperkt
Sproeien met drones kan bijvoorbeeld niet. Dit verhindert vele toepassingsmogelijkheden in de land- en tuinbouw. Sproeien in een veld of plantage waar niemand last van heeft zou echter wel mogelijk moeten gemaakt worden. Daarnaast moet de piloot de drone altijd kunnen blijven zien. Dit sluit dan weer het gebruik van drones voor de bewaking van industrieterreinen uit. Opnieuw vele gemiste kansen voor toepassingen in de security sector. Alhoewel het perfect mogelijk is om een drone zo te programmeren dat hij niet verder vliegt dan de grenzen van een industrieterrein.