UNIZO en Graydon: Ondanks corona (iets) meer starters in 2020. "Je vraagt je af hoeveel meer het er waren geweest zónder corona!"

Ondanks de coronacrisis waagden het afgelopen jaar toch nog 65.261 Vlaamse starters de sprong naar het ondernemerschap. "Dat is zelfs nog iets meer - 0,66% - dan de 64.830 starters in 2019", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder even verrast als tevreden vast. "Je vraagt je af hoeveel extra starters we afgelopen jaar hadden mogen verwelkomen zónder deze crisis. Ongetwijfeld nog veel meer. Het zegt iets over drive, de weerbaarheid en de bereidheid om risico's te nemen van onze kandidaat-ondernemers. Over hun optimisme en vertrouwen in de toekomst ook, in weerwil van de actuele situatie. Als zij er in blijven geloven en blijven voor gaan, dan wij ook. Het is het minste wat we aan hen verschuldigd zijn." Als ode aan al die starters, en om hen een concreet gezicht te geven, organiseert UNIZO ook nu weer haar jaarlijkse verkiezing van de 'Starter van het Jaar'. Inschrijven kan nog tot 29 januari.

In Vlaanderen zien we een eerste, relatief lichte daling van het aantal starters (in vergelijking met vorig jaar) in maart, het begin van de coronacrisis. In april zien we de sterkste daling, vergeleken met vorig jaar, en ook de maand mei toont zich duidelijk ongunstig ten opzichte van dezelfde maand in 2010. Maar in juni, juli en augustus doet zich iets opmerkelijks voor: een aanzienlijk toename van het aantal starters, vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. Ook in september tekent zich nog een mooie vooruitgang af, die in oktober en november even wordt getemperd door de impact van de nieuwe lockdown. In december is het andermaal 'bingo' met bijna 9 procent meer starters dan in dezelfde maand vorig jaar. Wat het jaar totaal op iets beter dan het status quo brengt.

Aantal starters in Vlaanderen, vergelijking 2020/2019

Starters Vlaanderen 2020Brussel scoort qua startersevolutie minder gunstig

Zoals we in de tabel voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest kunnen zien, liggen de starterscijfers daar wat minder gunstig. Ook hier zien we in de lockdownmaanden een versterkte terugval. Uiteindelijk landt Brussel op een al bij al beperkte terugval van het aantal starters - zo'n 12% - ten opzichte van het pré-coronajaar 2019.  Een mogelijke verklaring is dat meer dan 60 % van de Brusselse starters niet de Belgische nationaliteit had in 2019. Het valt niet uit te sluiten dat juist deze groep zijn of haar ondernemersplannen heeft moeten schrappen of uitstellen, omwille van de reisbeperkingen. Een mogelijke andere, niet coronagerelateerde reden is het verschil in de vestigingsregelgeving tussen Brussel en Vlaanderen. Een attest ‘bedrijfsbeheer’ is in Brussel (nog altijd) verplicht en niet (meer) in Vlaanderen. Het zou kunnen dat daardoor een aantal kandidaat-starters zonder attest bedrijfsbeheer naar Vlaams-Brabant zijn uitgeweken.

Aantal starters in Brussel, vergelijking 2020/2019

Starters Brussel 2020

Info: Onze economie heeft doorlopend nood aan nieuw bloed, nieuwe starters met creatieve ideeën die er volop voor willen gaan en met hun toegevoegde waarde welvaart creëren. Om die boodschap kracht bij te zetten en om een podium te geven aan inspirerende - aanstekelijke - rolmodellen, verkiest UNIZO al voor de 7de maal op rij de Starter van het jaar. Inschrijven kan nog tot en met 29 januari. www.unizo.be/startervanhetjaar.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be