UNIZO en Liantis samen in de bres tegen ondernemers-stress (deel 2)

“Een veerkrachtige zelfstandige durft ook al eens ‘nee’ zeggen”

En hoe gaat die aanpak er concreet uitzien?

Maggie De Block: “In een eerste fase willen we bewust maken rond stress en burn-out. De tweede stap is secundaire preventie: als de tekenen zich voordoen, tijdig aan de noodrem trekken, en informeren wat de remedies zijn. De derde stap is begeleiding: als het je toch overkomt, hoe raak je weer uit de put? In elk van die fases willen we de drempel verlagen naar advies, hulp en begeleiding.”

Philip Van Eeckhoute: “Die schroom om hulp te zoeken is bij zelfstandigen hoger dan bij werknemers. Ze komen pas af als ze al in het rood staan. Wij moeten ondernemers leren dat ze niet permanent beschikbaar kunnen zijn. Wie op zaterdag om 17u een sms krijgt van een klant, kan op twee manieren reageren: er meteen op ingaan, of maandagmorgen antwoorden als de vraag niet écht dringend is. Een ‘veerkrachtige zelfstandige’ moet leren om soms ‘nee’ te zeggen.”

Maggie De Block: “Ik heb zelf destijds veel te veel ‘ja’ gezegd in mijn 25 jaar huisartsenpraktijk. Als je van 7 uur ’s morgens bezig bent en ’s avonds om 23 uur belt er nog iemand met een kind dat 40 graden koorts heeft, dan moet je daar wel naartoe. Iemand die vrijdagavond naar een chauffagist belt dat hij zonder verwarming zit, die kan je niet laten wachten tot maandag als het vriest. Maar een vrouw die op kerstavond belde of ik haar pil wilde voorschrijven, daar ben ik toch niet op ingegaan. Trouwens, in de politiek is ‘nee’ zeggen ook niet gemakkelijk.”

Danny Van Assche: “We zouden bijvoorbeeld graag zien dat de politiek ‘ja’ zegt op ons voorstel om een re-integratiepremie in te voeren voor werkgevers en zelfstandigen die langdurig uitvallen. Vaak wordt er geen werk gemaakt van een re-integratieplan omdat men tegen de rompslomp opkijkt, maar een bescheiden premie kan daar volgens ons veel aan verhelpen. Dat is er om budgettaire redenen nog niet van gekomen, maar we kunnen voor u uitrekenen dat dit best haalbaar is.”