UNIZO en Liantis samen in de bres tegen ondernemers-stress (deel 3)

“Een veerkrachtige zelfstandige durft ook al eens ‘nee’ zeggen”

Waarom zijn UNIZO en Liantis hiervoor de aangewezen partners? En wanneer is het pilootproject geslaagd?

Maggie De Block: “Voor elk van de drie fases moeten er checklists, infosessies, workshops, ontbijtvergaderingen, webinars, coachingsessies,... ontwikkeld worden. Na een jaar kijken we of we de doelgroep bereiken en welke aanpak het best werkt. Zo willen we een steeds bredere expertise ontwikkelen. En op dat punt is de samenwerking met UNIZO en Liantis zeker een meerwaarde.”

Philip Van Eeckhoute: “De sterkte van Liantis is dat we twee expertises combineren: dienstverlening aan zelfstandigen en preventiebeleid bij werkgevers voor werknemers. Onze externe dienst voor welzijn op het werk hebben we al fors geïnvesteerd in psychosociale preventieadviseurs, die ondersteuning bieden in de bestrijding en preventie van stress en burn-out. We hébben al een toolkit die sensibiliseert en informeert,  sensibiliseren en informeren, individuele ondersteuning, bevragingen (algemeen rond welzijn en specifiek over burn-out), opleidingen (bv. herkennen signalen), workshops (bv timemanagement, slim organiseren..), begeleiding bij opmaak en implementatie van specifieke plannen (zoals re-integratie). Dankzij dit project wil Liantis die specifieke ervaring en expertise nu méér toespitsen op de begeleiding van zelfstandigen. Want het grote verschil in aanpak naar werknemers is dat je ondernemers moeilijker bereikt. Bedrijven hébben een beleid rond welzijn en preventie naar hun medewerkers, waar vragenlijsten, burn-outsurvey’s, selfscans over welzijn worden ingevuld, waar artsen, psychologen, ergonomen… voor ingezet worden. Maar aan een zelfstandige wordt nooit gevraagd zo’n lijst in te vullen over ‘hoe voel jij je eigenlijk?’ Dat is net wat we met dit project wel willen doen. Samen met UNIZO beschikken we over een enorm netwerk met 196.000 aangesloten zelfstandigen en ruim 60.000 werkgevers. We zijn het best geplaatst om een massa ondernemers te bereiken.” 

Danny Van Assche: “We moeten ondernemers ervan overtuigen dat investeren in het geestelijk welzijn van zowel henzelf als hun medewerkers geen ‘zotte kosten’ zijn. Dat psychologen, ergonomen enzovoort, die op hun werkvloer aan risicobeheersing komen doen, er wel degelijk voor zorgen dat hun mensen beter gaan werken, dat er minder uitval zal zijn. Echte preventie betaalt zichzelf terug.” 

Liantis staat je bij met informatie, administratieve ondersteuning, advies en begeleiding. Van de start als zelfstandige, over de aanwerving van werknemers en de bijbehorende personeelsadministratie, de uitbouw van een hr- en welzijnsbeleid, via de bescherming van ondernemers en hun mensen tegen risico’s, tot aan de heroriëntering van een medewerker of het moment waarop een ondernemer met pensioen gaat.

Ga naar de website van Liantis!