UNIZO en Liantis verwelkomen burn-out-preventiecampagne minister De Block: "Goed dat ook burn-outs bij zelfstandigen de nodige aandacht krijgen."

UNIZO verwelkomt de vandaag door minister van Sociale Zaken Maggie De Block gelanceerde website www.stressburnout.belgie.be, in het kader van haar campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. "Naast omgaan met burn-outs bij werknemers besteedt de website ook de nodige aandacht aan burn-outs bij zelfstandigen", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, tevreden vast. "Dat evenwicht is erg belangrijk." Samen met HR-dienstverlener Liantis lanceert UNIZO het preventie- en begeleidingstraject 'De veerkrachtige zelfstandige' op maat van ondernemers die zelf tegen een burn-out aanlopen. UNIZO en Liantis kregen hiertoe middelen toegewezen uit het campagnefonds van minister De Block.

Ook zelfstandige ondernemers zijn niet immuun voor burn-out. Net als werknemers kampen ze met psychische vermoeidheid, één van de voornaamste indicatoren voor een burn-out. De officiële percentages zijn quasi gelijk, maar de reële cijfers liggen allicht nog hoger: vele zelfstandige ondernemers blijven vaak doorwerken bij ziekteklachten. Ze deinzen er voor terug om hun werkzaamheden tijdelijk te verminderen of stop te zetten. De redenen daarvoor zijn evident: niemand anders kan de taken overnemen, klanten dreigen weg te gaan, groot omzetverlies… Bovendien blijft het onderwerp zelf een groot taboe. Ondernemers praten niet of slechts heel moeilijk over het onderwerp.

Om burn-out aan te pakken op een manier waarbij de specifieke situatie van de zelfstandige ondernemer in rekening wordt gebracht, startten UNIZO en HR-dienstverlener Liantis zopas het preventie- en begeleidingstraject 'De veerkrachtige zelfstandige', met middelen uit het daartoe voorziene fonds van minister De Block. Want de oorzaken en gevolgen van burn-out mogen dan al grotendeels gelijklopend zijn voor werknemers als zelfstandigen, hun situatie is vaak heel anders. Naast sensibilisering en preventie zullen er specifieke trajecten worden ontwikkeld waarin een op maat aangeboden begeleiding wordt voorzien voor wie aan burn-out dreigt ten onder te gaan. Daarbij gaat ook de nodige aandacht naar het type onderneming. Onderzoek wijst immers uit dat zaakvoerders van KMO's en zelfstandigen zonder personeel een grotere kans hebben op burn-out. Het is evident dat beide groepen op maat moeten worden geholpen.

Tijdens de preventie en coaching proberen UNIZO en Liantis de zelfstandige ondernemers inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van burn-out. "We maken onder meer duidelijk dat hun grote troeven en positieve karaktereigenschappen zich ook tegen hen kunnen keren. We leren hen hoe stress werkt en hoe ze die met een gezonde dosis zelfzorg in balans kunnen houden. En we tonen bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning."

UNIZO blijft intussen ijveren voor de invoering van een gezondheidsbudget. Daarmee kan de zelfstandige ondernemer investeringen doen om preventieve te maatregelen te nemen, een coach onder de arm te nemen bij dreigende burn-out of in het geval van burn-out een re-integratieplan op te stellen met professionele begeleiding. "Zo willen we ook positieve beleidsaanbevelingen doen om structurele maatregelen te nemen die het aantal langdurig arbeidsongeschikten doen verminderen", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be