UNIZO en UNIZO Provincie Antwerpen: “Blij met Toekomstverbond dat zowel het hart van Antwerpen als de aorta weer in beweging zet”

UNIZO en UNIZO Provincie Antwerpen sluiten zich graag aan bij het applaus voor het Toekomstverbond voor de mobiliteit in Antwerpen. Dankzij het uitstekende werk van Intendant Alexander D’Hooghe is eindelijk de weg vrijgemaakt (sic) voor een beter bereikbaar Antwerpen. Niet alleen omdat dit akkoord de bereikbaarheid van en de doorstroming rond Antwerpen verbetert, maar zeker ook omdat de aangekondigde modal shift een unieke kans is om (nog) meer werk te maken van kernversterkend beleid met meer handel en nijverheid in de stadscentra.

Werkgevers én werknemers hebben baat bij een betere bereikbaarheid en doorstroming
De mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen zijn een hypotheek op de toekomst en de welvaart van Antwerpen. De alsmaar verder aangroeiende files maken het voor zelfstandige ondernemers steeds moeilijker om hun onderneming te organiseren. De onzekerheid over rijtijden en bereikbaarheid wegen op de planning. Naast stress brengt dit uiteraard ook heel wat kosten met zich mee. Bovendien heeft de mobiliteitsknoop ook een nadelig effect op het personeelsbeleid: zelfstandige ondernemers worden samen met hun bestaande én ook kandidaat-werknemers “meegezogen” in de verkeersellende. Vaak is het de werkgever die opdraait voor de ongemakken die hieruit voortvloeien.

Modal shift is unieke kans om versnelling hoger te schakelen in het kernversterkend beleid
Het Toekomstverbond streeft naar een modal shift van 50%. Dat betekent 50% minder verplaatsingen met de auto, ten gunste van vooral het stappen, trappen en het openbaar vervoer. UNIZO en UNIZO Provincie Antwerpen delen deze doelstelling. Leefbare kernen zijn welvarende kernen en een baken van lokaal ondernemerschap. UNIZO Provincie Antwerpen wil dan ook graag met de diverse overheden en de andere partners bekijken hoe deze modal shift kan gerealiseerd worden. Met in het bijzonder aandacht voor thema’s als bereikbaarheid in de ruime zin van het woord en ook het logistieke aspect van handel en nijverheid in de kernen. Op die manier kan de modal shift ook door de zelfstandige ondernemers breed gedragen en toegepast worden.

Meer weten? Contacteer:
Kristof Willekens – UNIZO Provincie Antwerpen - kristof.willekens@unizo.be – 0494 29 08 64
Sergio Destino – UNIZO-woordvoerder a.i. – sergio.destino@unizo.be - 0473490832