UNIZO en vaderschapsverlof zelfstandigen: "Beter pensioen en regeling arbeidsongeschiktheid eerst"

UNIZO staat principieel niet afkerig tegenover de invoering van betaald geboorteverlof voor zelfstandige vaders, zoals voorgesteld door Kamerlid Griet Smaers (CD&V). "We bepleiten vanuit UNIZO al geruime tijd een sociale bescherming voor zelfstandigen, die gelijkwaardig is aan die voor werknemers", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Dus als vaders met een werknemersstatuut tien dagen betaald vaderschapsverlof kunnen nemen, moet dat in principe ook voor zelfstandige vaders kunnen."

"Maar", nuanceert Danny Van Assche, "Dit vaderschapsverlof is vandaag voor zelfstandigen geen grote, laat staan prioritaire bekommernis. In een recente UNIZO-enquête, naar aanleiding van 50 jaar sociale zekerheid zelfstandigen, gaf slechts een heel kleine minderheid (3 %) aan hier veel belang aan te hechten. Zelfstandigen liggen vandaag veel meer wakker van hun te lage pensioen (92 %) en te beperkte bescherming tegen arbeidsongeschiktheid (64 %), bleek uit dezelfde bevraging. Bij een stapsgewijze verbetering van het sociaal statuut zelfstandigen, binnen de budgettaire mogelijkheden, moeten en zullen we vanuit UNIZO dan ook prioritair blijven inzetten op dat betere pensioen en een degelijker vangnet bij arbeidsongeschiktheid."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be