UNIZO en VBO over toekomst ecocheques: "Behoud systeem, mist drastische vereenvoudiging en kostensanering, tot nader order de enige realistische optie"

Een drastische vereenvoudiging van het ecocheque-systeem, een pak goedkoper dan vandaag en met een minimum aan rompslomp. Dat is waar UNIZO en VBO op aansturen, naar aanleiding van het recente wetsvoorstel om ecocheques te vervangen door een netto vergoeding. "Het omzetten van de ecocheques naar extra geld op de loonbrief klinkt op zich heel logisch en aantrekkelijk", aldus Karel Van Eetvelt (UNIZO) en Pieter Timmermans (VBO), "We beseffen dat heel wat ondernemers daar ook vragende partij voor zijn. Wat volkomen te begrijpen valt. Maar het risico dat zo'n netto vergoeding na verloop van tijd als gewoon loon zou worden belast, is te groot om de cheques van vandaag op morgen af te schaffen. Ook zouden werkgevers kunnen worden verplicht aan iederéén zo'n netto vergoeding te geven, op basis van het gelijkheidsprincipe. Dus ook aan werknemers die tot dan toe nog geen ecocheques ontvingen. De Raad van State kwam in haar recent advies daarover trouwens tot exact dezelfde conclusies. Daarom ons pleidooi voor de meest pragmatische, meest goedkope oplossing, binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is."

Heel concreet pleiten UNIZO en VBO voor een versnelde veralgemening van de elektronische ecocheques, waarbij vanaf 1 januari 2018 geen papieren cheques meer worden uitgereikt. Door die ingreep alleen al zullen de administratieve rompslomp en niet te verantwoorden kosten drastisch dalen voor zowel de werkgevers die ze aan hun personeel geven als voor de handelaars die ze ontvangen. Volgens berekeningen van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zou het hier om een besparing gaan van € 41.372.258 op het volledige volume aan ecocheques dat vandaag in omloop is. En daarbij gaat het dan nog enkel om administratieve lasten.

Minstens even belangrijk is voor UNIZO en VBO de verdere verlaging van de verwerkingskosten voor werkgevers en handelaars. "We zijn hierover volop in overleg met elk van de drie uitgiftemaatschappijen", aldus nog Karel Van Eetvelt en Pieter Timmermans. "De huidige hoge tarieven zijn met deze vereenvoudiging onverantwoord en zullen dus ook fors moeten dalen. We roepen de politiek op om mee over deze tariefdaling te waken. Ook het verlaten van de verwarrende detaillijst met producten die al dan niet met ecocheques kunnen worden gekocht was voor UNIZO en VBO een vanzelfsprekende voorwaarde om tot een overeenkomst te komen. Het akkoord van de sociale partners om de bestaande lijst (vanaf 1 juni 2017) te vervangen door een opsomming van de productcategorieën en/of handelaars waar met de ecocheque kan gekocht worden, is alvast een stap in de goede richting.


Meer weten?
UNIZO-woordvoerder Filip Horemans M 0478/22.37.51
E-mail: filip.horemans@unizo.be

VBO-woordvoerder Bart Croes M 0485/82.38.58
E-mail: bcr@vbo-feb.be