UNIZO-enquête: Slechts de helft van de ondernemers zou er nog opnieuw aan beginnen. Karel Van Eetvelt: "Dit is een wake up call"

Bijna 1 op 5 ondernemers (19 %) zou geen bedrijf meer beginnen, wetende wat ze vandaag weten. Daarnaast weet iets meer dan 1 op 4  (27 %) niet of ze het nog opnieuw zouden doen. In totaal kan dus 46 %, of bijna de helft niet met zekerheid zeggen of ze wel de juiste carrièrekeuze hebben gemaakt. De meeste ondernemers (54 %) zijn echt zeker dat ze in geen ander statuut zouden willen werken, maar echt groot is die meerderheid niet. Dat blijkt uit een bevraging van UNIZO bij 2.058 ondernemers, waarvan 35 % zonder en 75 % met personeel.
 
Van een ‘alarmsignaal’ wil UNIZO-topman Karel Van Eetvelt niet spreken, wél van een ‘wake up call’. “Ik ben de vorige maanden op heel veel UNIZO-nieuwjaarsrecepties gaan spreken en daar voelde ik tijdens persoonlijke contacten met ondernemers net iets méér optimisme over hun bedrijf en hun toekomst dan voorgaande jaren. Je moet dus niet vragen welke score we hadden gehaald indien we dezelfde vraag een paar jaar geleden hadden gesteld.”

Daarom niet liever werknemer of ambtenaar…
“Dat 1 op 5 ondernemers aangeeft ‘dat ze er niet meer zouden aan beginnen met wat ze nu weten’ betekent overigens niet dat ze uiteindelijk liever als werknemer, laat staan als ambtenaar hadden gewerkt”, benadrukt Karel Van Eetvelt. “Het aandeel van 1 op 5 komt overeen met die groep van ondernemers die het momenteel heel moeilijk heeft om overeind te blijven, omwille van financiële problemen, met slechte betalers, met personeel, met een gebrek aan voldoende orders om rendabel te draaien… Uit onze bevraging blijkt overigens dat maar liefst 61 % van de ondernemers wakker ligt van stress om een onvoldoende gevuld orderboek. Bij sommigen van deze ondernemers loert de armoede latent om de hoek. Natúúrlijk dat je je in zo’n situatie van permanent ‘overleven’ afvraagt ‘Waar ben ik toch aan begonnen?’ Maar dat betekent nog niet dat mensen niet graag ‘ondernemen’.”

“Deze regeringen doen meer, maar het blijft te weinig”
Niet alleen hun dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook het overheidsbeleid blijft de ondernemers kopzorgen baren. “De huidige federale en Vlaamse regeringen hebben bij onze mensen hoge verwachtingen gewekt door zich bij hun aantreden nadrukkelijk als ‘ondernemersregeringen’ te presenteren en daar ook beloften aan te koppelen”, aldus nog Karel Van Eetvelt. “Ik merk vandaag ook wel een grotere tevredenheid bij onze ondernemers over het gevoerde regeringsbeleid, in vergelijking met een aantal jaar geleden. Maar er is tegelijk ook teleurstelling, omdat uiteindelijk de traditionele knelpunten waarmee ondernemers worstelen maar niet opgelost geraken. Zo klaagt in onze enquête 57 % over de te hoge belastingdruk, 51 % over de hoge loonkost en 45 % over de administratieve rompslomp. Hoe lang slepen we die frustraties eigenlijk al mee?... Het getalm met de verlaging van de vennootschapsbelasting voor onze KMO’s is maar één van de voorbeelden die aantonen dat het nog allemaal te lang duurt en dat het gewoon te weinig is. We dringen er dan ook op aan dat de regering nu snel werk maakt van haar verkiezingsbeloften, te beginnen bij de concrete invoering van de verlaagde vennootschapsbelasting.”

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be