UNIZO enquête: "Weinig stakingshinder in KMO's. Nauwelijks begrip voor vakbondsacties."

De hinder door de vakbondsacties van vandaag valt in de meeste KMO's al bij al mee. Dat blijkt uit een enquête van UNIZO bij haar leden. 80 % zegt geen hinder te ondervinden. Wie toch hinder ondervindt, spreekt vooral van werknemers die te laat op het werk komen (15 %), van bestellingen bij leveranciers die niet doorkomen (22 %) en van eigen leveringen aan klanten die geannulleerd moesten worden (22 %). In geen enkel van de ondervraagde bedrijven zelf wordt vandaag gestaakt.

Ook al ervaren de meeste KMO-zaakvoerders vandaag weinig hinder van de acties, toch hebben ze over het algemeen heel weinig begrip voor de eisen (86 %) en de stakingen (88 %) van de vakbonden. Eerder deze week uitte UNIZO-topman Danny Van Assche al zijn onbegrip voor de actie, die volgens hem op het slechtst denkbare moment komt. De federale regering is op dit ogenblik niet bij machte om nog nieuwe maatregelen te nemen. Bovendien worden goede akkoorden volgens Danny Van Assche aan de onderhandelingstafel gemaakt en niet op straat.

Net vandaag ondertekenden de Vlaamse sociale partners, verenigd in de SERV, en de Vlaamse overheid een akkoord over maatregelen voor werkbaar werk. "Een goede zaak", aldus nog Danny Van Assche. "We zijn vooral blij dat het akkoord zich niet beperkt tot sensibilisering maar concrete acties aanmoedigt via extra middelen in de KMO-portefeuille voor onder meer scans in KMO's." Opvallend daarbij is wel dat de socialistische vakbond ABVV het akkoord niet mee heeft ondertekend.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be