UNIZO enthousiast over ambitieus investeringsbeleid in Vlaamse Septemberverklaring

"De Vlaamse regering heeft duidelijk naar onze verzuchtingen en prioriteiten, evenals die van de sociale partners binnen de SERV geluisterd", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO-tevreden op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. "We vinden het erg belangrijk dat regering niet alleen een heel pak investeringen aankondigt, maar ook dat ze daar meteen een aanzienlijk, eenmalig, budget van 4,3 miljard euro tegenover plaatst. Dat geeft aan dat het deze Vlaamse regering menens is en dat ze echt concreet werk wil maken van investeringen in, onder meer, onze infrastructuur, mobiliteit, digitalisering, waterbeheer, exportondersteuning en zomeer."

Een slagkrachtige administratie, afbouw van de regelneverij, kortere vergunnings- en beroepsprocedures, een digitale omslag, kernversterking, vergroening van onze mobiliteit en transport, circulaire economie, meer steun aan de lokale overheden, onder meer door de co-financiering van fietspaden, de verlenging van het export-promotieplan van FIT en extra steun aan door Brexit getroffen kmo's, een waterstudie- en beheersplan dat erg belangrijk is voor de vele watergevoelige kmo's... UNIZO leest het allemaal met veel genoegen in de Vlaamse Septemberverklaring, evenals de herhaalde ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80 procent te halen en via extra aandacht en middelen voor opleiding iedereen aan boord te hijsen. Nog erg belangrijk voor UNIZO is het engagement om bedrijven en sectoren in grote moeilijkheden ook in de toekomst te blijven ondersteunen.

"Net als het slecht gaat, moet je extra durven investeren - slim investeren weliswaar - om de crisis te trotseren", sluit Danny Van Assche zich aan bij de filosofie van deze Septemberverklaring. "Extra uitgaven voor duurzame, toekomstgerichte projecten verdienen zichzelf op termijn terug omdat we onze economie en technologie daardoor performanter en concurrentiëler maken."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be