UNIZO: "Europese veroordeling slechte Italiaanse betaalhygiëne moet wake up call zijn voor Belgische overheden."

Nu de Italiaanse overheid zonet door het Europees hof van justitie werd veroordeeld voor het niet naleven van haar eigen betalingsrichtlijnen ten aanzien ondernemers, rekent UNIZO op een gelijkaardige veroordeling van ons land. "Afgelopen zomer zijn we zelf nog naar de Europese Commissie gestapt om de manke betaalhygiëne van de Belgische overheden, op de verschillende niveaus, aan te klagen. En de Europese Commissie had daar duidelijk oren naar", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Op papier zien de Italiaanse richtlijnen voor de betaling van facturen door overheden aan bedrijven er goed uit. Zo mag een contractuele betaaltermijn er nooit langer duren dan 60 dagen. Alleen bleken de Italiaanse overheden het zelf niet zo nauw te nemen met die zelf ingevoerde richtlijn. Waarvoor het land nu dus veroordeeld is, op basis van klachten daarover door de ondernemingen. Italië argumenteerde ter verdediging nog dat de richtlijn haar niet verplicht om binnen de 60 dagen te betalen, enkel om bij laattijdige betaling een schadevergoeding en intres te betalen. Maar het Europees Hof van Justitie heeft die stelling niet gevolgd.

"Dit is een belangrijk precedent op basis waarvan ook België boete kan opgelegd krijgen door Europa", aldus nog UNIZO-topman Danny Van Assche. In het derde kwartaal van 2018 betaalde de Belgische federale overheid slechts 38% van haar facturen binnen de afgesproken termijn (max. 60 dagen). 29% van de facturen werd meerdan 90 dagen te laat betaald. In het vierde kwartaal van datzelfde jaar zakte het aandeel tijdige betalingen verder naar 34%. 41% van de facturen werd toen meer dan 90 dagen te laat betaald. De Vlaamse overheid deed het in dezelfde kwartalen ook niet bepaald schitterend, met respectieverlijk 57% (derde kwartaal) en 48% (vierde kwartaal) tijdige betalingen."Als de Belgische overheden een gelijkaardige veroordeling door het Europees Hof van Justitie wil vermijden, weten onze beleidsmakers wat hen, hoogdringend, te doen staat."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be