UNIZO: Files baren 4 op 10 bedrijven kopzorgen

Fileleed zwaarst in Antwerpen en Vlaams-Brabant 
Investeren in wegennet 
 
Files steken voor 4 op 10 bedrijven stokken in de wielen voor hun professionele activiteiten. Het fileleed is het zwaarst voor bedrijven in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 989 Vlaamse kmo's. "Door de vele files lopen bedrijven klanten mis, werknemers geraken niet tijdig op het werk, leveringen of bestellingen komen te laat aan... Files hebben een grote impact op de efficiëntie van bedrijven", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Maar ook op de economie. Naar schatting vloeit jaarlijks 1 procent van het BBP, ofwel zo'n 4 miljard euro, naar de kosten voor de files (landenrapport Europese Commissie 2015). Bedrijven proberen wel creatief met het fileleed om te gaan, door bijvoorbeeld werknemers van in de omgeving aan te werven, flexibele werktijden, of zelfs van locatie veranderen. "Maar het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven delokaliseren omwille van een onvoldoende ontsloten weggennet. De weginfrastructuur moet de bedrijven tegemoet komen en niet andersom". UNIZO pleit voor een dringende ontwarring van de verkeersknoop. Ze denkt daarbij onder meer aan het ontdubbelen van de RO, de uitbouw van het GEN-netwerk in Brussel en de snelle realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. UNIZO vraagt ook om het systeem van spitsstroken verder uit te breiden, want deze hebben een positieve impact op de files. De beslissing van de Vlaamse Overheid om bij openbaar vervoer over te stappen van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid, kan op instemming rekenen. Op die manier worden middelen efficiënter ingezet. 
 
Kmo’s in Antwerpen ondervinden het meeste last van de files, ofwel ruim 1 op 2 bedrijven. In Vlaams-Barbant gaat dat over net niet de helft. Minder dus dan in Antwerpen, maar het aandeel bedrijven dat tot veel last ondervindt is er wel hoger met 32% ten opzichte van de situatie in Antwerpen (27%). Het aandeel bedrijven dat redelijk wat last ervaart is dan in Vlaams-Brabant beduidend minder met 16% tov Antwerpen met 28%. Het minste last ondervinden de West-Vlaamse bedrijven. Hoewel ook daar nog steeds een kwart van de bedrijven aangeeft veel of redelijk wat last te ondervinden. Het aandeel bedrijven dat er veel last ondervindt is wel beduidend lager – 9% -  in vergelijking met alle andere provincies. Ook voor de Limburgse bedrijven valt de last nog relatief mee met in totaal een derde van de die aangeeft veel last of redelijk wat last te ondervinden.  Oost-Vlaanderen zit er wat tussen in. De situatie is minder nijpend dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant, maar toch geeft ook bijna 40% van de kmo’s aan veel of redelijk wat last te ondervinden.

 

Meer over: Arbeidsduur, Wegenwerken, Vervoer