UNIZO: "Financiële gezondheid Antwerpse en Vlaamse horeca is geen hoera-verhaal"

Wie de berichtgeving daarover deze ochtend las, zou kunnen denken dat de horeca in Antwerpen blaakt van financiële gezondheid. Maar dat klopt niet, benadrukt UNIZO. De cijfers uit het gisteren voorgestelde KMO-rapport van UNIZO, UCM en Graydon, geven duidelijk een ander, veel genuanceerder beeld. Terwijl de mediaanscore voor de schuldgraad van Vlaamse KMO's (over alle sectoren heen) 60,8 % bedraagt, ligt die voor de horeca op 78,6 %. Specifiek in Antwerpen is dit zelfs 78,8 %. Dat betekent dat de horeca haar werking financiert met veel vreemd vermogen (schulden), waarbij het eigen vermogen naar verhouding erg klein is.

Als je enkel naar het netto-rendement van het eigen vermogen kijkt, staat de horeca in Antwerpen effectief op de vierde plaats, blijkt uit het KMO-Rapport van UNIZO, UCM en Graydon. Maar een hoger rendement (procentueel) op een erg klein eigen vermogen blijft nog altijd een klein bedrag, beklemtoont UNIZO. Een 'rendement' waar in het geval van de horeca een hoge schuldgraad tegenover staat.

Onderstaande tabel uit het KMO-rapport toont aan dat het aandeel verlieslatende bedrijven in alle gewesten het hoogst ligt in de horeca. Niet minder dan 40 % van alle horecazaken is verlieslatend!

Aandeel verlieslatende bedrijven volgens regio en sector, 2016
  Federaal Vlaanderen Brussel Wallonië
Horeca 42,9% 39,5% 49,2% 46,3%
Detailhandel 36,9% 34,4% 43,7% 38,2%
Automobiel 31,2% 27,9% 44,8% 33,7%
Diensten 32,3% 29,9% 37,3% 35,7%
Groothandel 31,5% 29,4% 40,0% 34,8%
Industrie 31,1% 28,6% 42,1% 34,5%
Bouw 30,2% 28,0% 33,4% 34,9%
Transport 28,5% 26,2% 37,4% 31,2%
Vrije beroepen 17,9% 16,6% 21,8% 19,3%

Maar nog belangrijker is de vaststelling dat de horeca als enige sector met een 'current ratio', kleiner dan 1 worstelt. Dat betekent dat er tegenover 100 euro kortetermijnschuld minder dan 100 euro liquide middelen staan. Kijken we hier naar de mediaan, dan staan daar slechts 83 euro liquide middelen tegenover 100 euro kortetermijnschulden. Een financieel erg precaire situatie, die zich in geen enkele andere sector voordoet. Een gezonde 'current ratio' moet minstens 1,1 tot 1,2 zijn, waarbij tegenover 100 euro kortetermijnschuld 110 tot 120 euro liquide middelen staan. Uit cijfers van Graydon blijkt intussen dat het aantal falingen van horecazaken in 2016 met 4,3 % toenam ten opzichte van 2015.

De cijfers voor Antwerpen liggen in lijn met die voor de rest van Vlaanderen. Dus ook in Antwerpen is de horeca geen hoera-verhaal, besluit UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be