UNIZO-gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche bezorgd over lijst zogenaamd 'zware beroepen'

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, reageert bezorgd op de lijst met zogenaamd ‘zware beroepen’ voor overheidspersoneel, waarover de betrokken vakbonden en pensioenminister Bacquelaine het eens raakten.

“We hebben van bij aanvang gezegd dat zo’n arbitraire lijst niet werkbaar en onrealistisch is. Dat zal straks ook blijken bij de onderhandelingen over de zware beroepen in de privé-sector, als de huidige lijst voor het overheidspersoneel effectief zou worden goedgekeurd door de voltallige regering. Volgens de huidige lijst zou zowat de helft van het overheidspersoneel onder de noemer ‘zwaar beroep’ vallen. Als we van diezelfde logica moeten vertrekken in de privé-sector, komt dat finaal neer op een complete uitholling van de vooropgestelde pensioenhervorming. Met een volstrekt onbetaalbaar kostenplaatje.  Bij UNIZO hebben we van bij aanvang bepleit voor een benadering op individuele basis. Waarbij wordt uitgegaan van de concrete situatie op het terrein. Zo oefent een lasser die jarenlang ’s nachts werkt misschien effectief een zwaar beroep uit, waarvan de extra belasting duidelijk aantoonbaar is. Maar geldt datzelfde voor álle lassers, ook voor zij die enkel tijdens normale daguren werken?... Wellicht niet. Wie eerlijk en nuchter naar de huidige invulling van het begrip ‘zwaar beroep’ kijkt, kan niet anders dan vaststellen dat het naast onbetaalbaar ook vooral onrechtvaardig is. In de praktijk zullen bepaalde werknemer die het helemaal niet zo zwaar hebben kunnen genieten van voordelen als beoefenaar van een zogenaamd ‘zwaar beroep’, terwijl anderen in een individueel meer penibele situatie buiten de lijst en dus uit de boot vallen. Deze lijst en aanpak moet wat ons betreft grondig worden herbekeken. We rekenen in dit verband op het gezond verstand van alle betrokken regeringsleden. Met de huidige lijst kunnen we in de privé-sector alvast niet aan de slag.”

Meer weten: contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0487/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be