UNIZO geeft aftrap nieuw werkjaar met kernboodschap en petitie "Recht op ondernemen!"

"Laat ons ondernemen!" Dat is de kernboodschap waarmee UNIZO vandaag haar werkjaar aftrapt, niet in een zaal met genodigden zoals alle andere jaren, maar virtueel, met online boodschappen. UNIZO zet haar oproep meteen ook kracht bij met een online petitie "Recht op ondernemen". "We maken de grootste crisis mee in meer dan honderd jaar.  Hoe moeten we hier door raken?  Door te werken!", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  "De beste manier om onze welvaart en ons welzijn te herstellen, is door onze ondernemingen voluit te laten draaien.  Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet.  De afgelopen maanden werden we beperkt in onze maatschappelijke en economische vrijheden.  En ja, dat was nodig, zeker toen de pandemie ons overviel.  Maar stilaan wordt duidelijk dat er al geruime tijd méér mogelijk is.  Dat we geschaad worden in ons grondwettelijk recht op ondernemen.  En daar lijden we met zijn allen onder.  UNIZO eist dus het recht op om te ondernemen."

"De essentiële coronaregels moeten worden toegepast, daarover zijn we het eens", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Maar alles wat veilig georganiseerd kan worden, moet ook georganiseerd kunnen worden.  Of het nu gaat over toerisme, bouwwerven, events, beurzen, feesten of gewoon werken op kantoor, alles wat veilig kan, moet mogen.  En bijna alle activiteiten kunnen ook veilig.  Laat ons ondernemen!"

"Zelfstandigen en kmo's zwaarst van al getroffen"
UNIZO vraagt daarbij bijzondere aandacht voor de zelfstandigen en kmo's in deze crisis. Uit cijfers van de Graydon blijkt immers dat zij extra zwaar te lijden hebben corona, ook en vooral doordat ze vaak actief zijn in de zwaarst getroffen sectoren, waaronder de horeca, maar ook de bouw, bijvoorbeeld. "De ondersteuningsmaatregelen die voor onze bedrijven werden voorzien, hebben weliswaar geholpen. Maar als we kijken naar de kmo's tot 50 werknemers die vóór de crisis in zeer goeden doen waren - zowat 90 procent - dan zien we dat daarvan vandaag een kwart in zwaar weer verkeert. En bij de zelfstandigen zonder personeel ligt dat aandeel zelfs nog iets hoger. De cijfers van Graydon tonen aan dat de crisis nog niet voorbij is. 1 op 5 kmo’s dreigen in moeilijkheden te komen, ondanks de steunmaatregelen tot dusver. Bij ondernemingen zonder personeel is dit zelfs 1 op 4.”, waarschuwt Danny Van Assche. "Als we niet opletten en het beleid hier op afstemmen, dreigen we geconfronteerd te worden met een assymmetrische relance, waarbij de kleinere ondernemingen uit de zwaarder getroffen sectoren achterblijven. Dat mogen we niet laten gebeuren. Ook in de toekomst, tot en met 2021, hebben we nog ondersteuningsmaatregelen nodig, zij het evenwel meer gecibleerd en toegespitst op enkel die individuele bedrijven en sectoren die de hulp het meeste nodig hebben."

"Zonder recht op ondernemen en relancebeleid wordt het nog veel erger"
"Maar in de eerste plaats willen we ons uit deze crisis kunnen werken", gaat Danny Van Assche verder. "Op dit ogenblik hangen onze bedrijven nog altijd aan het infuus. Als je momenteel kijkt naar, bijvoorbeeld, de stijging van de werkloosheid, dan blijft die voorlopig relatief beperkt, dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid. Ook het aantal falingen piekt nog niet, er is nog altijd het overbruggingsrecht, het uitstel van fiscale en sociale lasten... Maar veel van deze maatregelen lopen stilaan op hun einde, terwijl de economie nog lang niet opnieuw op kruissnelheid draait. Als we onze bedrijven nu niet volop laten ondernemen en alles inzetten op de noodzakelijke relance, dreigen we af te stevenen op heel veel faillissementen. Het economische vliegwiel moet dus hier en nu opnieuw op gang komen." Voor UNIZO is in elk geval duidelijk dat er ook bij opflakkeringen van het virus geen algemene lockdown meer mag komen. "Dat zouden onze bedrijven niet overleven. Uiteraard moeten we het virus blijven bestrijden, maar ook hier op een gecibleerde, doelgerichte manier."

Voor de relance kijkt UNIZO in de eerste plaats naar de deelstaten. "Het is in Vlaanderen en Brussel dat de sleutels liggen om het recht op ondernemen te stimuleren", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Samen met de Vlaamse sociale partners in de SERV zorgden we al voor een stevige insteek voor een relancebeleid. Daarbij benadrukt UNIZO de nood aan een investeringsprogramma op vlak van mobiliteit, digitalisering en energie, maar tegelijk ook een aangepaste benadering van de arbeidsmarkt, waarbij maximale activering het uitgangspunt blijft."

"Dit land heeft - dringend - een federale regering nodig!"
Intussen kijkt UNIZO met toenemend onbegrip en irritatie naar wat er zich op het federale niveau afspeelt. "Politici, weet dat jullie spelen met het vertrouwen van mensen. Zelfs wie veel begrip heeft voor de complexiteit van ons land, kan dit niet langer aanvaarden. Dit land heeft dringend een federale regering nodig", besluit Danny Van Assche.

Bekijk hier de videobooschap van Danny Van Assche aan alle beleidsmakers, ondernemers en stakeholders, bij de start van het nieuwe UNIZO-werkjaar... Op deze landingspagina vindt u tevens een videobooschap van onze uittredende en nieuwe nationale UNIZO-voorzitter, plus een overzicht van onze activiteiten en realisaties tijdens het afgelopen werkjaar.

Boodschap Danny Van Assche Startevent 2020

 

Info: U kan de UNIZO-actie "Recht op ondernemen" steunen, door de vandaag gelanceerde petitie te ondertekenen op www.rechtopondernemen.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be