UNIZO geeft aftrap werkjaar met duidelijke boodschap aan beleidsmakers: "Leer samenwerken! Kom overeen op alle fronten en erken daarbij de rol en de inbreng van het middenveld."

"Leer samenwerken! Kom overeen op alle fronten en erken daarbij de rol en de inbreng van het middenveld." Dat is de boodschap die Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de beleidsmakers dinsdagavond meegaf tijdens het UNIZO-Startevent, de officiële aftrap van het UNIZO-werkjaar. "Samenwerken is niet 'soft', laat staan een zwaktebod. Het is een harde economische noodzaak." De UNIZO-topman had vanavond graag het Vlaams regeerakkoord verwelkomd, "Maar toch vind ik het niet zo erg dat de Vlaamse onderhandelaars een weekje meer nodig hebben om een en ander uit te discussiëren.  Ik heb liever dat er nu goede afspraken worden gemaakt om tot een duidelijk gezamenlijk project te komen, dan dat we een coalitie zouden krijgen waar het de belangrijkste taak van de regeringsleider is om interne brandjes te blussen."

Voor UNIZO zal er pas sprake zijn van "een goed project" wanneer de krapte op de arbeidsmarkt wordt aangepakt door alle mensen op arbeidsleeftijd te activeren, en niet alleen de werklozen.  Wanneer er een omgevingsbeleid wordt gevoerd dat kernversterkend is en dat rechtszekerheid geeft aan bedrijven die investeren.  Wanneer er een ambitieus mobiliteitsbeleid wordt ontwikkeld met duidelijke opgedreven investeringen.  Wanneer er een energiebeleid wordt gevoerd dat een energienorm respecteert en investeringen in hernieuwbare energie maximaliseert.  

Veel zorgwekkender dan de "vertraging" bij de Vlaamse regeringsvorming is voor Danny Van Assche de federale stilstand. "Het zwaartepunt in ons land schuift steeds meer naar de deelstaten, en sommigen vinden dat dit zelfs nog een stap verder mag gaan.  Maar dat neemt niet weg dat het federale niveau op verschillende vlakken (en niet het minst op het sociaal-economische vlak) een hoofdrol blijft spelen. En of er nu wel of niet verder gesleuteld wordt aan de bevoegdheidsverdeling in dit land, aan het eind van de dag zal er nog altijd moeten samengewerkt worden. Federalisme of confederalisme, het zal altijd samenwerkingsfederalisme of samenwerkingsconfederalisme moeten zijn. Omdat de grote uitdagingen waar we samen voor staan niet aan de gewestgrenzen eindigen. Ik denk aan mobiliteit, aan een duurzaam energiebeleid, aan klimaatbeleid, aan arbeidsmarktbeleid, aan wegen op het Europese beleid..."

Samenwerken en tot gedragen oplossingen komen voor onze maatschappelijke en economische uitdagingen veronderstelt ook dat je het brede middenveld en zijn representatieve vertegenwoordigers daarbij betrekt, hen aux sérieux neemt, beklemtoonde de UNIZO-topman verder in zijn toespraak. "Uiteraard bestaat er een primaat van de politiek.  Uiteraard is het laatste woord in een democratie altijd aan de verkozenen des volks.  Maar een politiek die zich terugtrekt op een eiland en geen dialoog wil voeren met de spreekbuizen van de levende krachten binnen de samenleving, die ontzegt zich alle inzichten, belangen en gevoeligheden, die dat middenveld kan aanreiken. Ja dat middenveld zegt soms zaken die voor de politiek niet plezant zijn en nee, het middenveld moet de staat niet overnemen.  De overheid vaart blind wanneer ze het debat met het middenveld niet aangaat." Daarbij verwees Danny Van Assche ook nadrukkelijk naar het overleg tussen de sociale partners, dat momenteel onder druk staat. "Maar een akkoord onder de sociale partners blijft nog altijd sterker dan een opgelegde politieke beslissing."

BestandInfo: U kan de integrale toespraak van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, hier downloaden...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be