UNIZO: "Goed dat er nu duidelijkheid is over betalingsuitstel. Maar voorwaarden zijn te streng."

Sinds het akkoord met de banksector over de toekenning van betalingsuitstel en overbruggingskredieten, drong UNIZO herhaaldelijk aan op snelle duidelijkheid over de modaliteiten. UNIZO noemt het dan ook positief dat er vandaag alvast duidelijkheid is gekomen over het luik betalingsuitstel. "Dat betalingsuitstel is enorm belangrijk voor onze ondernemingen", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. In een UNIZO-enquête daarover gaven 30% van de kmo's met bankleningen aan dit uitstel te zullen aanvragen. 44% weet het nog niet en 27% zal het niet doen.

UNIZO heeft nog wel bedenkingen bij twee belangrijke beperkingen voor het betalingsuitstel. Zo komen kmo's enkel in aanmerking als ze geen achterstal hebben op lopende kredieten, bij de belastingen of de sociale zekerheid op 1 februari 2020. Of wanneer ze minder dan 30 dagen achterstal hebben op lopende kredieten, bij de belastingen of de sociale zekerheid op 29 februari 2020 en aan alle contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020. "We begrijpen dat de focus wordt gelegd op levensvatbare bedrijven", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Maar deze regels zijn wel heel arbitrair en kunnen - indien strikt toegepast - nefast zijn voor ondernemingen in tijdelijke moeilijkheden die daarom nog wel het potentieel hebben om recht te veren. We blijven dan ook een meer individuele benadering bepleiten voor die bedrijven in de twijfelzone en dat op basis van een persoonlijk contact." UNIZO betreurt bovendien dat de intresten op de uitgestelde kredietaflossingen blijven doorlopen.

Intussen dringt UNIZO ook aan op snelle duidelijkheid over de modaliteiten voor het overbruggingskrediet. "Want ook daarover lopen nog heel wat vragen binnen. En de aangekondigde deadline is morgen", besluit Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.
 
Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona