UNIZO: "Goed dat hoognodige versoepeling afbetaling RSZ- en fiscale schulden nu een feit is"

UNIZO reageert tevreden op de versoepeling van de betalingstermijnen voor wie achterstallige fiscale en RSZ-schulden heeft, zeker in situaties van overmacht. Daarmee wordt op een pragmatische manier gehoor gegeven aan terechte verzuchtingen op het terrein. "Onder meer bij ondernemers die getroffen worden door lang aanslepende wegenwerken zien we vaak schrijnende situaties", verduidelijkt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Plots zien ze hun omzet kelderen, door de moeilijke bereikbaarheid van hun zaak, terwijl alle kosten blijven doorlopen, ook de fiscale en sociale lasten. De huidige, acute situatie in het centrum van Antwerpen, bijvoorbeeld, verhoogde de druk om aan de situatie te sleutelen." UNIZO verwelkomt dan ook de initiatieven in dit verband van vice-premier Kris Peeters.

Zo wordt bij wegenwerken de procedure voor het aanvragen van een afbetalingsplan bij de RSZ aanzienlijk versoepeld, met veel minder administratieve rompslomp. Een eenvoudig attest van de gemeente zou voortaan volstaan om de hinder door wegenwerken aan te tonen. "Een belangrijke stap vooruit", erkent Danny Van Assche van UNIZO. "We gaan er uiteraard van uit dat deze versoepelde procedure in de toekomst overal even consequent wordt toegepast, ook buiten de specifiek Antwerpse context."

Eenzelfde positieve reactie van UNIZO op de uitbreiding van de maximum afbetalingstermijn voor fiscale schulden tot vijf jaar. "Zeker bij ondernemers, getroffen door wegenwerken, zien we dat de betalingsproblemen lang niet altijd van structurele aard zijn en vaak rechtstreeks kunnen toegeschreven worden aan de hinder", aldus nog Danny Van Assche, "Eenmaal die hinder verdwijnt, eindigen ook de omzetproblemen van de betrokken ondernemers. Een langere spreidingstermijn voor de afbetaling van opgebouwde BTW-schulden kan de betrokken ondernemers dan wat extra ruimte geven om op adem te komen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be