UNIZO: "Hersamenstelling Celeval, met slechts één ondernemersvertegenwoordiger is hallucinant en onaanvaardbaar. We eisen onmiddellijke aanpassing!"

"De hersamenstelling van Celeval, zoals ze er nu uitziet, is totaal onaanvaardbaar!" Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu blijkt dat er met het wegvallen van Johnny Thys en Pierre Wunsch uit de GEES nog maar één ondernemersstem klinkt in de adviezen over de coronamaatregelen.

"Hallucinant, in een land met een -11% 'groei' van de economie", maakt Danny Van Assche van UNIZO zich kwaad. "Nu, meer dan ooit, moeten nieuwe maatregelen genomen worden in overleg mét, en zeker niet over de hoofden heen van onze ondernemers. De samenstelling van Celeval in zijn huidige vorm, met nog slechts één ondernemersvertegenwoordiger, uit de eventsector - belangrijk maar onvoldoende - doet ons vrezen voor  onwerkbare en wereldvreemde adviezen, die onze economie nog dieper in het rood duwen, zonder daarom naar verhouding de volksgezondheid te dienen."

UNIZO dringt aan op de onmiddellijke toevoeging van minstens één extra vertegenwoordiger namens de bedrijven, en toch zeker op een nauw overleg en afstemming met de sociale partners. "We vrezen dat de momenteel enig overgebleven ondernemersvertegenwoordiger in Celeval zal worden overstemd door het overwicht aan wetenschappers zonder veel affiniteit met onze bedrijven en de conomie." Daarbij herhaalt topman Danny Van Assche de UNIZO-eis voor een toekomstgericht 'nieuwe normaal'-beleid, waarin onze economie en samenleving opnieuw ruimte krijgen om op te veren, met inachtname, uiteraard, van een aantal realistische en vol te houden corona-preventiemaatregelen.  

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be