UNIZO: Het virus is niet met vakantie. De Vlaamse Regering is dat gelukkig ook niet!

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen, had UNIZO afgelopen maandag topoverleg met Minister-president Jambon en Viceminister-president Crevits rond een nieuw en broodnodig pakket aan steunmaatregelen. “Dat er slechts enkele dagen later al een concrete beslissing is genomen, appreciëren we ten zeerste. Het virus is niet met vakantie, de Vlaamse Regering is dat gelukkig ook niet ”, aldus Johan Bortier van UNIZO. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe steunpakket onze Vlaamse ondernemers goed ondersteunt en denken daarbij vooral aan de horeca, winkels en de ganse evenementen- en reissector”.

Om de tweede coronagolf in te dijken nam de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli een aantal beslissingen met grote gevolgen voor o.a. de gehele eventsector, horeca en retail. Enkele dagen later volgde dan nog eens de noodgreep in de provincie Antwerpen, opnieuw met ernstige gevolgen voor vele Antwerpse ondernemers. UNIZO vroeg naar aanleiding van deze beslissingen een nieuw steunpakket van de Vlaamse Regering.

UNIZO had afgelopen maandag topoverleg met Minister-president Jambon en Viceminister-president Crevits rond een nieuw en broodnodig pakket aan steunmaatregelen. “Dat er slechts enkele dagen later al een concrete beslissing is genomen, appreciëren we ten zeerste. Het virus is niet met vakantie, de Vlaamse Regering gelukkig ook niet!”, aldus Johan Bortier van UNIZO.

De nieuwe ondersteuningspremie van maximum 15.000 euro voor ondernemers die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019, is enorm belangrijk gaat UNIZO verder. Een essentiële ondersteuning voor onze ondernemers in de provincie Antwerpen, maar ook voor alle ondernemers in Vlaanderen die nu of de volgende dagen getroffen worden door de (nieuwe) maatregelen. Positief is ook dat de steun afhankelijk is van de omzet van de onderneming, namelijk 7,5 % van de omzet in de maanden augustus en september van vorig jaar. Voor het eerst stapt de Vlaamse Regering dus af van forfaitaire premies: “die hebben meer dan hun nut bewezen, maar het is goed dat in deze 2de fase de ondersteuning rekening houdt met de omvang van de onderneming. De ondersteuning wordt zo gerichter, aldus Johan Bortier van UNIZO.

UNIZO vroeg ook een aanpassing van twee reeds bestaande ondersteuningsmaatregelen, namelijk de handelshuurregeling en de coronalening. Ook hier gaat de Vlaamse Regering gedeeltelijk op in. De huurregeling die nu alleen voor handel en horeca toegankelijk was, wordt uitgebreid naar de evenementsector. De coronalening van PMV/Z wordt voor ondernemers uit alle sectoren toegankelijker gemaakt omdat de tewerkstellingsvoorwaarde wordt versoepeld van 80% naar 60%.

UNIZO is er van overtuigd dat dit nieuwe steunpakket onze Vlaamse ondernemers goed ondersteunt en denkt daarbij vooral aan de horeca, evenementen, reissector en winkels.

Tot slot, herhaalt UNIZO haar vraag voor een beperkte versoepeling van de verplichting om individueel te winkelen. We zitten in volle solden en deze periode is van cruciaal belang voor vele ondernemers om hun seizoen te redden. Ondernemers hebben duidelijk aangetoond dat veilig winkelen kan. Een uitbreiding naar de bubbel of zelfs enkel naar de partner zodat met twee kan worden geshopt, zou een gigantisch verschil in verkoop en omzet kunnen maken voor onze ondernemers, aldus UNIZO.