UNIZO Internationaal sluit zich aan bij beslissing Europees Hof van Justitie

"Verplicht gebruik Nederlandstalige facturen volstrekt onlogisch in internationale handel"

• Verplichting Nederlandstalige facturen in strijd met Unierecht
• UNIZO: "Bij aanpassing Vlaamse Taalwetgeving meteen ook meertalige attesten voor export mogelijk maken."

Het Europees Hof van Justitie besliste dat de verplichting om grensoverschrijdende facturen in het Nederlands op te stellen, in strijd is met het recht van de EU. De beslissing kwam er na een klacht van een Vlaams, internationaal actief bedrijf. UNIZO Internationaal zette het punt al eerder op de agenda en reageert tevreden.

Een Vlaams bedrijf had een factuur opgesteld in het Italiaans. De Gentse Rechtbank van Koophandel verklaarde de facturen nietig omdat een factuur in een andere taal dan het Nederlands opstellen in strijd is tegen de Vlaamse taalwetgeving. Het bedrijf stapte daarop naar het Europees Hof dat dus oordeelde dat facturen ook in een andere taal mogen. “Vlaanderen is een zeer open economie. We leven voor een groot deel van export. Het is onlogisch en weinig klantvriendelijk dat je facturen in het Nederlands moet sturen naar buitenlandse klanten”, zegt Annemarie Van de Walle van UNIZO Internationaal.

UNIZO Internationaal zette het punt al eerder op de agenda. In haar verkiezingsmemorandum vroeg de ondernemersorganisatie al een bijsturing van de Vlaamse wetgeving om anderstalige facturen mogelijk te maken. UNIZO vraagt dan ook om de wetgeving snel aan te passen. Ook vraagt ze het meertaligheidsprincipe toe te passen op alle documenten in de internationale handel die door de overheid worden uitgereikt, zoals bijvoorbeeld voor een attest van niet-faillissement. “Het bespaart de ondernemer kosten en tijd. Hij hoeft niet meer met zijn documenten naar een beëdigd vertaler te gaan en de legalisatie van de documenten wordt overbodig”.

Huidige situatie: Een ondernemer doet mee aan een overheidsopdracht in Frankrijk. Hij heeft hiervoor een attest van niet-faillissement nodig, alsook een uittreksel uit het strafregister. Het eerste geeft de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel uit (i.c. de rechtbank waar het bedrijf de zetel heeft). Het tweede de gemeente. Beiden mogen de attesten enkel in het Nederlands uitgeven. De ondernemer moet de twee attesten bijgevolg beëdigd laten vertalen en legaliseren.

Reden: Volgens de Vlaamse taalwetgeving mag de Vlaamse overheid in de communicatie met haar burgers, op enkele uitzonderingen na, in het Nederlandse taalgebied enkel het Nederlands gebruiken.
 

Meer over: Internationaal