UNIZO juicht Vlaamse focus op economie toe, maar mist lastenverlaging

De gloednieuwe Vlaamse coalitie tussen CD&V, N-VA en Open VLD maakte woensdagmiddag haar regeerakkoord bekend. Daaruit blijkt dat de coalitie naar een budgettair evenwicht streeft tegen 2015. Wat moeten ondernemers nog weten over het Vlaamse regeerakkoord?
 
1.       Geen belastingverhoging
In het regeerakkoord belooft de Vlaamse coalitie de belastingen niet te verhogen. UNIZO juicht die beslissing toe, maar vraagt dat ook alle andere mogelijke lastenverhogingen voor ondernemingen vermeden worden, ook die op gemeentelijk niveau. Omdat heel wat gemeenten het financieel moeilijk hebben, is UNIZO beducht voor een belastingverhoging op lokaal niveau. De ondernemersorganisatie betreurt het daarom dat de Vlaamse onderhandelaars geen nieuw fiscaal pact sloten. UNIZO vraagt dan ook dat de lokale besturen een ondernemingsvriendelijke strategie uittekenen of versterken.
UNIZO vindt het ook jammer dat het regeerakkoord de kans niet grijpt om de successierechten bij familiale vererving opnieuw fiscaal vrij te stellen.

2.      Doorbraak in innovatiebeleid voor kmo’s
Het nieuwe regeerakkoord is een doorbraak in het innovatiebeleid voor kmo’s. Onder meer de win-winlening wordt uitgebreid en aangesloten op crowdfunding, het Participatiefonds wordt sterk uitgebouwd op Vlaams niveau. En de steun voor handelaars die getroffen worden door openbare werken, wordt hervormd. Een handelaar hoeft zijn zaak voortaan niet meer te sluiten om in aanmerking te komen voor financiële steun om het leed dat de openbare werken met zich meebrengen te verzachten.
 
3.      Goede basis voor actief werkgelegenheidsbeleid
De Vlaamse coalitie legt in haar regeerakkoord een goede basis voor een actief werkgelegenheidsbeleid. De opvolging en controle van de beschikbaarheid van werklozen wordt aangescherpt, en de activering van oudere werkzoekenden wordt uitgebreid tot 65 jaar. Er wordt duidelijk werk gemaakt van de nieuwe bevoegdheid op het vlak van doelgroepenkorting (jongeren, 55-plussers en mensen met een handicap). UNIZO waarschuwt wel dat dit niet mag leiden tot een besparing.
 
4.      Geen soelaas voor loonkonstenhandicap
Hoewel de nieuwe Vlaamse regering volop zal inzetten op sociaal-economisch beleid, biedt het huidige akkoord geen oplossing voor de loonkostenhandicap. "Een omvangrijke lastenverlaging voor ondernemingen moet nu de absolute prioriteit worden van de federale regering die nog gevormd moet worden", stelt UNIZO.
 
5.       Overheid wordt slanker
Het Vlaamse overheidsapparaat wordt de komende jaren drastisch afgeslankt. UNIZO toont zich verheugd dat de nieuwe Vlaamse ploeg streeft naar een kleinere en slagkrachtigere overheid. Door een selectief vervangingsbeleid zal het aantal personeelsleden en adviescolleges significant verminderen.
 
6.      Kernversterkend beleid wordt voortgezet
UNIZO reageert enthousiast nu de nieuwe regering het kernversterkend beleid voortzet. Daarmee wil de Vlaamse overheid handelaars in dorps- en stadscentra ondersteunen. Tegen 2015 wil Vlaanderen ook een omgevingsvergunning realiseren. Die moet de stedenbouwkundige en milieuvergunning vervangen, waardoor de administratieve rompslomp een stukje kleiner wordt. De socio-economische vergunning wordt eveneens geïntegreerd in die omgevingsvergunning.
Ook de intentie om de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te laten werken stemt tot tevredenheid van de ondernemersorganisatie, net als de aandacht voor oplossingen voor zonevreemde bedrijven.

7.       Gratis KWh afgeschaft, maar geen algemene energienorm
Het regeerakkoord maakt op het vlak van energie enkele goede keuzes. Zo wordt de gratis KWh elektriciteit afgeschaft waardoor kmo’s de elektriciteit voor gezinnen niet langer mee financieren. Sommige maatregelen in het regeerakkoord kunnen de energiekosten voor kmo’s wel verhogen.
De energienorm - die ervoor moet zorgen dat de energiekosten bij ons niet hoger zijn dan in de buurlanden – wordt bijvoorbeeld beperkt tot energie-intensieve bedrijven. En dat is volgens UNIZO onvoldoende. Daarom pleit de ondernemersorganisatie voor een energienorm voor alle ondernemingen.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be