UNIZO KMO Barometer: KMO-vertrouwen op het hoogste niveau in 5 jaar

Positieve verwachtingen op vlak van werkvolume en rendabiliteit in 2016
Relatief gunstige tewerkstellingsprognose

De KMO-Barometer stijgt ook dit kwartaal verder en noteert nu voor het derde kwartaal op rij boven 100 punten. Er zijn dus opnieuw meer ondernemers positief gestemd over de conjunctuur in vergelijking met het vorige kwartaal. Het aandeel ondernemers dat negatief gestemd is over de conjunctuur blijft verder dalen. De KMO-Barometer stijgt 0,3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en komt zo op 100,9 punten. Dit is de hoogste notering van de barometer in 5 jaar tijd. 

De index die de economische activiteit meet bij de Vlaamse KMO’s daalt weliswaar met 0,5 punten tot een niveau van 100,8 punten. Dit is een tweede daling op rij en maakt op die manier de positieve sprong van het tweede kwartaal voor een stuk ongedaan. Toch blijven de KMO’s beduidend positiever ten opzichte van de situatie de voorbije 4 jaar. 33% van de ondernemers neemt een stijging van de activiteiten waar, 40% een status quo en 27% een daling.

1 op 3 ziet rendabiliteitspositie verbeteren
29 % van de ondernemers geeft aan dat hun rendabiliteitspositie is verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. 48 % ervaart een status quo en 23 % ziet zijn rendabiliteit achteruit gaan. De deelindex die de verwachtingen inzake rendabiliteit meet stijgt met 0,8 punt tot een niveau van 102,8 punten en zit daarmee op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2011. Vandaag geeft 34 % van de ondernemers aan dat ze een verbetering van de rendabiliteit verwachten het komende kwartaal.

Minder last van wanbetalers
De deelindex problematische betalingen daalt dit kwartaal met 0,3 punten tot een niveau van 97,2 punten. Daarmee komt een einde aan de sterke opmars van de deelindex gedurende de voorbije 4 kwartalen. 24% van de ondernemers geeft aan meer last te hebben van problematische betalingen ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor 69% is er een status quo en 7% geeft aan dat de situatie is verbeterd.

1 op 3 ervaart meer concurrentiedruk
35 % van de ondernemers zegt meer concurrentiedruk te ervaren ten opzichte van het vorige kwartaal. Bij 91 % wordt een status quo vastgesteld en 4 % ervaart een daling van de concurrentiedruk.

5 op 10 tevreden over gang van zaken in eigen bedrijf
Het cijfer dat de tevredenheid over de eigen onderneming weergeeft, stijgt met 0,5 punten tot een niveau van 104,6 punten. De mooiste score sinds het eerste kwartaal van 2011. 51 % van de ondernemers is tevreden over de gang van zaken in het eigen bedrijf. 28 % is neutraal en 21 % is ontevreden.

Klik hier voor de volledige Barometer

Meer over: Wanbetalers